Geen ruimte voor gewetensbezwaren nieuw paspoort

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 15
In het vorige nummer van Het Zoeklicht schetste Jaap Spaans de gevaren van misbruik van nieuwe identificatietechnologieën. De ChristenUnie diende een motie in om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ruimte te scheppen voor gewetensbezwaarden tegen allerlei nieuwe identificatiemogelijkheden. Deze motie, een verzoek aan de regering, kreeg geen meerderheid, mede doordat het CDA hier niet voor te vinden was, in tegenstelling tot PvdA en D66.

In de motie werd gesproken van een “toenemende informatiemacht van de overheid.” Tweede Kamerlid Arie Slob verbaasde zich erover dat de mensen met gewetensbezwaren tegen het biometrisch paspoort of het burgerservicenummer nu volstrekt worden genegeerd.