Geestelijke gezondheid voorop

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 5
In Het Verhaal dit keer geen onbekende. Broeder Joop Schotanus is bij velen van u bekend door de artikelen die hij jarenlang voor Het Zoeklicht schreef. Een kort citaat uit zijn verhaal: “Op 25 oktober vorig jaar preekte ik over het thema Hoe ziet geestelijke volwassenheid eruit als alles tegenzit? Niet wetende dat ik deze Bijbelse principes uit het Woord van God zelf dagelijks in praktijk zou moeten gaan brengen.” Kortgeleden is bij broeder Schotanus een ernstige vorm van kanker geconstateerd. Ook nu blijft hij getuigen van de genadige God.
Van broeder Aad van de Sande kregen we het bericht dat hij een lichte tia heeft gehad, waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen korte tijd is verstoord. Gelukkig gaat het naar omstandigheden redelijk goed met hem, maar rust is geboden. Wij willen u vragen om voorbede voor beide broeders en natuurlijk hun gezinnen.
Verder over de inhoud van dit nummer. Feike ter Velde en Jan van Barneveld schrijven over actueel onderwerpen: het klimaat en de situatie rondom Israël. Laatstgenoemde wijst op een op handen zijnde aanval op Israël, terwijl broeder Ter Velde wijst op de beeldvorming in de media: hoelang worden we nog bedrogen? Hans Kruisman brengt daarom de Waarheid naar voren in zijn serie over de geestelijke wapenrusting.
Els ter Welle, Oscar Lohuis en Jef De Vriese gaan meer praktisch in op onze levensstijl. Daarbij gaat het over verliefdheid, seksualiteit, overspel, maar ook over gehoorzaamheid aan God. Jef De Vriese laat zien dat Jona keurig gehoorzaam was aan de Here, maar zijn hart vertelt een ander verhaal. Hij preekt met een perfecte theologie, maar is niet bezig met de redding van anderen. Kent u dat gevoel?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht