Geheim van overwinning

Joop Schotanus • 82 - 2006/07 • Uitgave: 18
Zo nu en dan ontdek je dat bepaalde schrijvers zich bezig hebben gehouden met iets waar je zelf ook intensief over nadenkt en schrijft. Dat overkwam me bij het lezen van het boekje Hoe overwin ik mijn negatieve zelfbeeld?. Bij een dergelijke titel ben ik meestal even bang voor een al te grote nadruk op de psychologische kant. Bij het lezen mocht ik ontdekken dat de inhoud heel bijbels is en sterk overeenkomt met mijn schrijven in recente opinieartikelen over het zondaar zijn en blijven. Wat is de invloed van de manier waarop je naar jezelf kijkt op je geloofswandel?
Als je je eigen identiteit ‘in Christus’ gevonden hebt, dan wil je heel graag medechristenen helpen om die vrijheid in Christus te ontdekken om steeds meer op Christus te lijken. De Heer brengt ons in situaties, waarin we steeds meer kunnen leren wat overgave betekent. Vele christenen hebben vaak weinig besef wie ze echt in diepste wezen zijn. Dat geeft belemmeringen in hun geloofswandel. Daardoor voelt men zich diep van binnen niet echt goed. Men is er al maar op uit om erkenning en goedkeuring van de omgeving te verwerven, zonder te beseffen hoe kostbaar we voor de Here God zijn. Men probeert door inspanning op eigen kracht iemand te zijn. Men gaat eigenwaarde ontlenen aan allerlei uiterlijkheden.
Men is zich vaak niet bewust dat hun negatieve zelfbeeld gebaseerd is op de normen en waarden van deze wereld, zoals aanzien, geld verdienen, een goed uiterlijk. Men doet er van alles aan om afwijzing te voorkomen door zich een hogere positie in het leven te veroveren. Maar we kunnen niet allemaal een aantrekkelijk uiterlijk hebben, hoog begaafd zijn of een hoge positie in de maatschappij bekleden. We zullen niet allemaal vijf talenten hebben. Hoe hard we ons best ook doen, we kunnen afwijzing door anderen niet voorkomen. Als we ons daarop concentreren dan zullen we nooit echt tevreden kunnen zijn. Zelfs de Here Jezus, die een volmaakt leven leidde, werd door velen afgewezen.
Hoe moeilijk is het dan om met kritiek om te gaan. Tekort schieten veroorzaakt schuldgevoelens. De bron van dit alles ligt in ons vleselijk denken. We hebben ons al maar aangepast aan de orde van deze wereld. Als we meelopen in het gareel van deze wereld, dan ondergaan we daarvan de negatieve invloed. We moeten gedeprogrammeerd worden om een bepaalde ontwikkeling vanuit onze onbekeerde staat ongedaan te maken.
Maar zodra we ons steeds diepgaander gaan bezighouden met wie we in Christus zijn, zullen we steeds meer doordrongen worden van wat onze positie in Christus is. Dat kan de oplossing brengen voor tal van problemen, die voortkomen uit een onjuist beeld van onszelf. Het maakt ons los van allerlei gebondenheden en het is de enige manier om een echt ontspannen leven te leiden. Het gaat om die ene waarheid: Christus in ons, de hoop der heerlijkheid (Kol 1:27). Weten dat we aanvaard, geborgen en van waarde zijn! Vanuit dat nieuwe denken worden we omgevormd naar het beeld van Christus.
We gaan onze persoonlijke keuzes nu steeds meer maken in overeenstemming met ons nieuwe diepste wezen. Het effect van de nieuwe schepping wordt openbaar in onze beslissingen. We richten ons niet meer in eerste instantie op uiterlijke zaken. We gaan niet meer gebukt onder de wereldse succesformule (vaak hard en kil). We worden bevrijd van de wereldse gang van zaken.(zie 1Joh. 2:15,16). We weten dat, zelfs al zouden we de bovenste sport van de ladder bereiken, dat we dan tegen de verkeerde muur staan. Je hoeft je niet aan de normen van de wereld te onderwerpen om je aanvaard te weten. We hebben niets nodig om ons op te beroemen, want we leven uit genade. In onze beslissingen worden we dan niet meer gehinderd door een verkeerd menselijk streven. De nieuwe schepping als basisidentiteit is onze impuls. Die nieuwe schepping wordt ons ontastbare ik dat dwars door ons tastbare ik zichtbaar mag worden.
Bij de wedergeboorte ondergaan onze behoeften een radicale verandering. Je blikveld wordt veel ruimer. Ons zelfbeeld is niet meer afhankelijk van de lof van anderen. Al deze gedachten en nog veel meer vindt u in het genoemde boekje (Uitgegeven door De Hoop in Dordrecht en verkrijgbaar bij Het Zoeklicht).

Joop Schotanus