Geloof

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 5
De hele schepping verlangt naar het openbaar worden van de kinderen van God, de bevrijding van de gebondenheid aan een verderfelijke ondergang (Romeinen 8). Maar de koepel boven de huidige wanhoop staat als onwrikbaar vast: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Romeinen 8:28). Nu ervaart u frustratie en nietigheid. Maar de eersteling van de heerlijkheid, de gave van de Heilige Geest, is al zichtbaar. En straks komt de bevrijding van alle pijn en dood. De Heilige Geest, Die in jou werkt, is het bewijs dat er hoop is, want Hij is het begin van al de glorie die God wil geven, een eerste proeven van het leven van God, de garantie op wat gaat komen.
U verwacht hartstochtelijk redding, die u nu niet ziet, maar waar u op hoopt met volharding. U ziet reikhalzend uit. Ook al hebt u Jezus niet gezien, u houdt van Hem. Dat is geloof. Geloof volhardt wanneer men het niet ziet. Geloof volhardt wanneer het licht uitgaat, wanneer het dal vol diepe duisternis is. Geloof bewaart hoop in omstandigheden die overweldigd lijken te worden door verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. En dood, leven, engelen, machten, heden, toekomst, krachten, hoogte, diepte… vul je eigen strijdterrein maar in. Geloof is in het dal vol schaduw van de dood (Psalm 23:4) overtuigd dat God werkt. Geloof ziet met geestelijke ogen.

Jef De Vriese