Gemeenteopbouwwerker in Egypte

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 2
Zendingsorganisatie Stichting Antwoord heeft vorige maand haar 250e gemeente-opbouwwerker in Egypte
mogen verwelkomen. Volgens directeur Auke van der Galiën hebben 500 van de 1200 protestantse en evangelische gemeenten in Egypte geen voorganger meer en daarom zijn veel daarvan de afgelopen jaren gesloten. “Het overgrote deel van deze gemeenten ligt op het afgelegen platteland van Egypte.”


Een gemeenteopbouwwerker is een lokale Egyptenaar die een gemeente dient op het platteland. Hij leidt daar de samenkomsten, geeft Bijbelstudie en bezoekt mensen thuis. Ook worden er alfabetiseringscursussen gegeven aan vrouwen om hen te leren lezen en schrijven.

Van der Galiën: “Al enige jaren wordt dit project door ons ondersteunt en we zien dat het werk op een geweldige manier door God gezegend wordt. Veel gesloten gemeenten konden weer heropend en opgebouwd worden. Het afgelopen jaar hebben we meer dan 20.000 mensen met het Evangelie kunnen bereiken en zijn er meer dan 5.000 exemplaren van het Lucas evangelie uitgedeeld.”