Gemeenteraden bidden minder

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 5
Gemeenteraden bidden minderRuim twintig procent van de gemeenteraden begint de raadsvergadering met een gebed. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Reformatorisch Dagblad in alle 443 Nederlandse gemeenten. Sinds het vorige onderzoek van de krant, in 1979, is het aantal gemeenten dat de vergadering opent of beëindigt met een gebed met tweederde gedaald. Bijna een kwart van de raden heeft gekozen voor een moment van stilte of bezinning.


De dichtheid van ‘biddende’ gemeenteraden is het grootst in Overijssel, waar 44 procent gebruik maakt van het ambtsgebed. In Drenthe is geen enkele gemeente waar de burgemeester op grond van het reglement van orde, een gebed hoeft uit te spreken. Noord-Holland, Groningen en Flevoland kennen elk nog slechts één gemeente waarin dat gebeurt.