Genade

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 5
God is genadig. Dat is de betekenis van de naam Johannes. Johannes de Heer heeft veel over deze genade mogen (s)preken en schrijven. Velen hebben hierdoor de Here leren kennen, wat een genade. Wanneer we het hebben over genade, dan mogen we weten dat de Here God naar ons omziet, naar een ieder persoonlijk.
In dit nummer staan we stil bij het leven en werk van Johannes de Heer, naar aanleiding van zijn vijftigste sterfdag op 16 maart as. Hij bracht niet alleen een boodschap van God die naar ons omziet, maar wees er ook op dat wij naar de Here Jezus uit mogen zien, leven in de verwachting van Zijn wederkomst. Hij verwachtte dat hij deze gebeurtenis nog in zijn leven mee zou mogen maken. Vijftig jaar later hebben we nog steeds dezelfde verwachting, de Here zal spoedig komen. We wijzen daarbij, net als de oprichter van dit blad, op de tekenen van de tijd.
Is het vergeefs wachten? Immers, Het Zoeklicht verschijnt al ruim negentig jaar, Johannes de Heer is al vijftig jaar bij de Here en de kalender geeft al aan dat we in het jaar 2011 leven, dus bijna tweeduizend jaar na hemelvaart. In de Bijbel lezen we duidelijk dat de Here niet talmt, treuzelt, maar ons juist genadig is. We hebben nog de tijd om ons tot Hem te keren, om anderen van Zijn genade te vertellen. En om te wijzen op de verwachting van Jezus’ komst om Zijn bruid te halen. Dat leven in die verwachting heeft zijn weerslag op hoe we leven, namelijk gericht op Hem en steeds meer op Jezus lijkend. Bent u er klaar voor om Hem te ontmoeten?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht