Genade

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 18
Het zat er aan te komen, zeggen we wanneer iemand na een lang ziekbed overlijdt. Maar toch is het altijd onverwacht. Joop Schotanus is door de Here tot heerlijkheid bevorderd. Dit is niet alleen een mooie manier om zijn overlijden te omschrijven, maar ook een belofte voor iedereen die Jezus als Heer belijdt. Feike ter Velde wijdt verderop in dit nummer een aantal woorden over wat broeder Schotanus voor Het Zoeklicht heeft betekend. Genade was een belangrijk onderwerp voor hem. Niet alleen in artikelen, maar ook in boekjes en brochures en in reacties op internet schreef hij over de eenvoud van het Evangelie. Het ligt niet in regels en wetten, maar in Gods genade.
Op die genade mogen en moeten wij, u en ik, anderen blijven wijzen. We zien steeds meer dat de wereld in brand staat. Soms letterlijk, wanneer huizen en winkels in brand worden gestoken door relschoppers, zoals in Londen en andere Engelse steden. Soms figuurlijk, wanneer we verhitte reacties zien op de gebeurtenissen in Noorwegen of de Europese schuldencrisis. Wanneer we de Bijbel lezen, wordt duidelijk dat deze ontwikkelingen nog verder zullen gaan. De problemen zullen zo groot worden, dat de roep om een sterke leider zo luid wordt, dat de antichrist met open armen ontvangen zal worden. Henk Schouten schrijft in zijn commentaar dat de boze zich opmaakt voor de laatste ronde.
We mogen echter weten dat de Here onze Schuilplaats en Helper is. In het vorige nummer schreef Gieneke van Veen al dat de Here uitredding biedt, naar aanleiding van het Hebreeuwse woord natsal’. Dit keer laat ze onder andere zien dat de psalmist David niet bevreesd is, ondanks de vele gevaren en onzekerheden, omdat de Here zijn sterkte is. Daar mag u ook van getuigen!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht