Generatiekloof 11

Channa Tomassen • 97 - 2021 • Uitgave: 5
‘Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede opdat zij de jongere vrouwen leren… opdat het Woord van God niet gelasterd wordt’ (Titus 2:3-5).

We zijn bij het laatste stukje van de ‘Titus 2-vrouw’ aangekomen. Een hele reeks van artikelen over de wijze levenslessen van de oudere naar de jongere gelovige vrouw toe hebben we achter de rug. Een hele reis met bemoedigingen, bevestigingen dat onze levens gericht zijn op Christus of juist dat we erachter zijn gekomen dat we in onze levens fouten hebben gemaakt.

We zijn er ook achter gekomen, dat het een diep besef is dat we leven uit genade en mijn verlangen is dat we daarin elke dag groeien en gericht mogen blijven op Hem. Dit is tevens mijn laatste artikel, het was soms een strijd om aan een artikel te beginnen, maar samen met de Heere was het prachtig om te doen. Wat hebben we een rijkdom als gelovige vrouwen in het Woord.

Levende Woord bekeken
Het Woord van God zal bij velen van ons centraal staan in het leven. Het gaat nog dieper als we beseffen en erkennen dat de Heere Jezus Zelf het levende Woord is. ‘Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen’ (Johannes 1:3-4). We kunnen het Woord verhogen, maar zoals we in Titus 2 lezen kan het Woord van God ook gelasterd worden door onze levens. Mensen kijken kritisch naar hoe wij leven. Dat is niet iets om bang van te worden, maar het moet ons wel aansporen om actief te worden en ons eigen hart en beweegredenen te doorzoeken. De rol van de vrouw beschreven in Titus 2 heeft de Heere Jezus gemaakt. Op het moment dat we dit willen gaan uitleven in afhankelijkheid van Hem, gaan mensen de Heere Jezus Christus zien, of ze willen of niet.

Schade of getuigen
Het Griekse woord voor gelasterd worden is ‘blasphe’meo’: verwijtend spreken, spotten met, belasterd worden. Als wij ons huwelijk, gezin, onze bezonnenheid en kuisheid, huishouden niet als hoogste prioriteit hebben, dan wordt het Woord van God gelasterd. Wij brengen dan schade toe aan onszelf, aan ons gezin en zelfs aan het Evangelie. Onze positie in Christus blijft hetzelfde, maar door de ongehoorzaamheid aan Titus 2 geven we anderen grond om te spotten en te lasteren met het levende Woord. We mogen elkaar als zussen in de Heere oproepen om trouw te blijven aan de roeping van een goddelijke vrouw. Niet schijnheilig, maar geheiligd en vol Godsvrucht. Gods principes zijn niet ouderwets, maar geven rust en vrede in ons hart.

Dienstbaar
Wat zou ik jullie nog als laatste mee willen geven? De dingen die ik schrijf zijn net zo goed voor mij als voor jullie. In het Woord kan ik mij zo verblijden, maar in de praktijk komt daar moeite en strijd bij. We mogen elkaar aanmoedigen om de Heere aan te roepen, in elke situatie en op elk moment, hardop of in je hart. Laten wij blijven zoeken naar Zijn uitkomst! Laten we elkaar aanmoedigen om dienstbaar te zijn en Christus en Die gekruisigd, te verkondigen door onze daden en woorden, totdat we Thuis worden gehaald of totdat de Heere Jezus weerkomt om ons te halen.
‘Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen’ (Mattheüs 20:28).

Channa Tomassen