Gezond verstand

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 19
De Bijbel vraagt ons ook om ons gezond verstand te gebruiken. Daarmee is het christelijk geloof anders dan andere ‘geloven’. Met deze stelling begint Feike ter Velde de Tijdspiegel. Een degelijke, ook verstandelijke onderbouwing van het geloof is nodig om niet om te vallen onder druk van omstandigheden, familie of cultuur. Ook ‘de wetenschap’ hoeft ons geloof niet aan het wankelen te brengen. Hans Kruisman heeft in het vorige nummer al duidelijk gemaakt dat wetenschappers uitgaan van vooronderstellingen. Dit keer staat de vraag centraal of we ons laten leiden door de rede of door het Woord.
In het verlengde daarvan schrijft prof.dr. Mart Jan Paul over de verwarring over Genesis 1-3, waar dit jaar al veel over gesproken en geschreven is. Paul constateert dat onderdelen van de evolutieleer worden ingepast in het christelijk denken. Wie kiest voor een menselijke benadering verandert het fundament van het geloof en zal moeten beseffen dat het hierop gebouwde huis nooit hetzelfde kan blijven.
Het is niet alleen maar wetenschap in dit Zoeklicht. Els ter Welle schrijft over verdeeldheid, Gieneke van Veen over gehoorzaamheid en Oscar Lohuis over heiligheid. Dirk van Genderen schrijft een treffend commentaar over de wijze waarop het Evangelie aan de wereld wordt gepresenteerd. Hij is duidelijk: het Evangelie is niet aantrekkelijk te maken zonder de inhoud aan te passen. Wanneer er niet gesproken wordt over zonde en het kruis, dan blijft een krachteloze boodschap over. Daardoor zal geen mens veranderen, omdat de noodzaak van bekering ontbreekt. Zonder bekering is er geen redding. Redding van de zonde en het oordeel en die toegang geeft tot een eeuwig leven met God. Daar zeg ik met mijn volle verstand ‘Ja’ tegen. U ook?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht