GMV roept op tot onderlinge betrokkenheid

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 24
Henk Schaafsma, de nieuwe voorzitter van christennetwerk GMV, vroeg in zijn nieuwjaarstoespraak aandacht voor het gebrek aan betrokkenheid dat steeds groter wordt in onze samenleving. Steeds meer komt de nadruk te liggen op economische zelfstandigheid, zelfs binnen het gezin. “Laten we niet voorbijgaan aan christelijke waarden als zorg voor elkaar en gerechtigheid.”Volgens Schaafsma wordt er in het beleid teveel nadruk gelegd op betaalde arbeidsparticipatie. “Het is van groot belang dat iedereen in ons land zijn gaven en talenten inzet voor de samenleving.” Hij verwees in zijn speech ook naar de Micha-campagne, waar het begrip ‘sociale gerechtigheid’ centraal staat. “Graag wil ik in dat denken en doen mijzelf en anderen bepalen bij wat God van ons vraagt in deze maatschappij. Zijn wil te doen en vrede en gerechtigheid na te streven.”