God dienen

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 22
God dienenWe willen graag God dienen. Is het niet zo? Indien je nu spontaan "ja" hebt geantwoord, heb je Hand. 17:24-25 over het hoofd gezien. Neen, God laat zich NIET door ons dienen. Jezus laat zich niet dienen. Hij dient ons (Marc. 10:45).

God kan niet gediend worden omdat Hij geen tekorten heeft die bediend moeten worden. Wij hebben de tekorten en Hij is oneindig in wijsheid en kracht en staat klaar om ons te dienen. Hij heeft de middelen om dat te doen. Wij hebben de behoeften, niet omgekeerd. Wij hebben ook het vermogen niet om anderen te helpen.

God heeft geen interim bureau met een "Hulp gezocht" bordje. God zoekt geen werkkrachten. Zijn verlangen is om op te treden voor mensen wier hart naar Hem uitgaat en die op Hem wachten (Jes. 64:4; 2 Kron. 16:9). Hij wil zelf werken. Hij zoekt mensen die Zijn kracht, wijsheid en liefde verheerlijken door hun noden toe te geven en Hem voor hen te laten werken.

De eer van God openbaart zich immers in onze zwakheid, wanneer we Hem laten werken in ons. Als we dat oprecht geloven, is er maar één plaats waar dat wordt getoetst: op onze knieën.drs. Jef De Vriese