God discrimineert niet

Jef de Vriese • 82 - 2006/07 • Uitgave: 13
God gaat niet met ons om op basis van persoonlijke voorkeur. Niemand wordt speciaal begunstigd of voorgetrokken. God ziet het hart aan en iedereen krijgt dezelfde behandeling. God is onpartijdig in Zijn oordeel (Rom. 2:2). Indien wij in de wijsheid van God leven, zijn wij dat ook (Jak. 3:17). God aanvaardt geen steekpenningen (Deut. 10:17) en verwacht van ons dat wij mensen die maatschappelijk onbelangrijk zijn op dezelfde wijze behandelen als hen die een belangrijke positie hebben (Deut. 1:17). Rechters moeten onpartijdig zijn (2 Kron. 19:7; Spr. 24:23; 28:21; Mal. 2:9) omdat God zelf onpartijdig is. God verdrukt en oordeelt de kwade en verwelkomt iedereen die Hem eert, ongeacht zijn land van herkomst (Hand. 10:34-35; Rom. 2:9-11; Kol 3:25; 1 Petr. 1:17). Wie Hem pas op het eind van zijn leven begint te dienen, wordt gelijk behandeld als wie Hem van jongs af aan dient (Matt. 20:13-16). Een mens die in een machtspositie verkeert, moet dus evenmin zijn ondergeschikten discrimineren, noch de één of de ander voortrekken (Ef. 6:9). Wij moeten anderen niet oordelen op uiterlijkheden (Joh. 7:24).Indien het er voor God niet toe doet wat voor aanzien iemand heeft en Hij iedereen gelijk behandelt (Gal. 2:6), moet ook ons geloof niet besmet zijn met favoritisme (Jak. 2:1). Favoritisme is dus niet alleen onbehoorlijk of onfatsoenlijk. Het is zonde die ingaat tegen Gods karakter. Wij moeten ons daar vrij van houden, zodat wij onbesmet van partijdigheid en onberispelijk met God leven. Geloof dat het eeuwige leven ontvangt, valt op, doordat het onpartijdig is in zijn handelen.Jef de Vriese