God geeft kracht

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 7
Te midden van lijden en pijn, afwachten, etc., werkt God het doel van onze redding uit (Romeinen 8). Hij laat u niet in de steek. Hij heeft een plan dat u klaarmaakt voor straks en troost en leiding geeft voor nu. God kijkt niet op afstand toe, maar is dichtbij betrokken: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp… De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” De Heilige Geest helpt u in uw zwakheid.
Om de zwaartekracht te ontkrachten, hebt u een sterkere kracht nodig, bijvoorbeeld de kracht van uw hand dat een voorwerp vasthoudt, zodat het niet valt. Zo is het levensprincipe van de Heilige Geest in staat de wet van de zonde en de dood te ontkrachten, want de kracht van de Geest is sterker dan de dood. Als u in Christus Jezus bent, is er geen verdoemenis. U hebt rechterlijke vergeving ontvangen. Ook al hebt u dagelijks nog Gods vaderlijke vergeving nodig, u bent aanvaard als kind van God. De Geest Zelf getuigt dat met uw geest; niets kan u scheiden van de liefde van God (vers 16).
De Geest van God kijkt niet passief lijdzaam toe, maar is actief werkzaam om je te hulp te komen in je zwakheid! U kunt handelen, omdat God werkt door Zijn Geest. Dat God werkt mag dus niet leiden tot passiviteit, maar tot actieve verantwoordelijke inzet. U hoeft niet voortdurend in nederlaag te leven. Het tijdperk van de Heilige Geest is aangebroken!

Jef De Vriese