God in menselijke gestalte

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 20
Kerst 2002 vieren we in een wereld vol van spanning, oorlog en dreiging. Hoewel dat in zekere mate altijd zo is geweest, voelt onze generatie toch aan dat het erger is geworden. Zinloos geweld op straat, criminaliteit, internationale terreur, oorlog en oorlogsdreiging, veranderingen in de natuur en het klimaat, het zijn allemaal tekenen die erop wijzen, dat wij bijzondere tijden meemaken. Het zijn dingen waarover de profeten uit oude tijden al profeteerden, waar de Here Jezus Christus over sprak en ook de apostelen van het Nieuwe Testament. Die laatsten grijpen terug op Israëls profeten van het Oude Testament. Het is één boodschap: de terugkeer van Jezus Christus, als de Koning der koningen.

Dat is het grote thema van ons blad en wij hopen dat u daarover iets lezen mag in dit kerstnummer. Dat Zijn geboorte over de hele wereld wordt gevierd, dat met Zijn geboorte onze jaartelling is begonnen als een volkomen nieuw begin, laat de grootheid van Jezus Christus zien. Immers, eeuwen tevoren al werd Hij aangekondigd als God, die tot ons zou afdalen in menselijke gestalte. Zijn komst heeft de wereld veranderd. Zijn leven, sterven en opstanding heeft miljoenen mensenlevens veranderd. Die grote levensverandering, waardoor een mens een levende relatie mag kennen met de Here God, de Schepper van hemel en aarde, is ook voor u. Een eenvoudig, gelovig gebed tot Hem is voldoende om je aan Hem toe te vertrouwen.

Ga dan Zijn Woord — de Bijbel - lezen om Hem te leren kennen en te leren wandelen door de kracht van de Heilige Geest. Wellicht kan dit blad u daarbij op weg helpen, want daar is het voor bedoeld.

Het is mogelijk voor u dit blad elke twee weken thuis te ontvangen. Hieronder vindt u een bon, die het u makkelijk maakt een abonnement te nemen, zodat u meer en meer op de hoogte geraakt van de grote dingen die de Bijbel ons leert. U zult gauw merken, zoals zo velen vóór u, dat de Bijbel uw leven vult met een ongekend rijke inhoud.

Bestuur, directie, redactie en medewerkers wensen u een gezegend Kerstfeest toe.

Namens hen,
FtV