God is goed

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 16
God is goedGod is goed wanneer u uw kinderen verliest in een ongeluk.

God is goed wanneer uw huis instort.

God is goed wanneer uw bezit waardeloos wordt.

God is goed wanneer u ziek bent.

God is goed wanneer uw vrienden u veroordelen.

God is goed wanneer uw levenspartner uw geloof bespot.

God is goed wanneer u niet snapt wat Hij in uw leven toelaat.

God is altijd goed en rijk aan barmhartigheid en ontferming.

Indien wij dat betwijfelen hebben wij slechts een beperkt zicht op wie Hij werkelijk is, net als Job.

Maar God is altijd zeer goed voor u!drs. Jef De Vriese