God is soeverein

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 17
Als u God niet liefheeft, ziet u alle pijnlijke dingen in uw leven gebeuren en bent u aan uw eigen vermogen overgelaten. Dan raakt u verward en u veracht God zelfs misschien. Een christen is iemand die God liefheeft. Zijn veilige liefde drijft de vrees uit. In het dal vol van de schaduw van de dood, hoeft u niet bang te zijn. Hij verzadigt u voor het oog van uw vijanden.
Alle dingen werken mee ten goede voor wie Hem liefhebben (Romeinen 8). Alle dingen in het algemeen? Alle dingen in het lijden? Alle dingen in onze zonde en die van anderen? Inderdaad, alle dingen. Alle dingen van het lijden in de vruchteloze wereld, alles wat God in uw leven toelaat, alle verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard.
God gebruikt zelfs de zonde om tot Zijn doel te komen. Hij haat de zonde en brengt zelf ook niemand in verzoeking (Jakobus 1), maar Zijn soevereine almacht bestuurt zelfs in een vruchteloze schepping. Dat ziet u bijvoorbeeld in het leven van Jozef en de zonde van zijn broers en anderen. Hij was verkocht, verzocht, gevangen, vergeten… maar God bestuurde alles (Genesis 50:20). De vraag van het volk om een koning (1 Samuël 8) was een kwaad (1 Samuël 12:19), maar God gebruikt het om David en later het Messiaanse Koningschap te installeren. De bouw van de toren van Babel zal uiteindelijk leiden tot een verscheidenheid van volken en stammen die opgaan naar het hemelse Jeruzalem.

Jef De Vriese