God is veilig

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 20
Dat alles meewerkt ten goede, is het werk van God (Romeinen 8). Niets brengt Hem van de wijs. Niets leidt Hem af van Zijn plan. Wanneer u in deze belofte binnenkomt, is alles veilig. Niets is toevallig. Elke haar op uw hoofd en elke haar die valt, is gekend. Elke behoefte die u hebt is begrepen. Elke aanval die u doorstaat is doorzien. En God legt Zijn hand op u en zegt: “Ik breng u veilig op uw bestemming. Wees niet bezorgd” (Matteüs 6:25). Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor jou (1 Petrus 5:7).
Zonder die belofte is alles leeg en onzeker. Zonder die belofte is er geen vaste afloop en zakt elk bouwwerk in. Zonder deze belofte bent u afhankelijk van wat u zelf kunt controleren of kopen. Voor de meesten van ons is dat niet veel. Maar zelfs wat u dan met eigen vermogen verwerft, is nietigheid. Niets in dit leven geeft u het fundament dat nodig is om de dood met heerlijkheid te overleven. Dat doet alleen God. Dat is Zijn belofte. En elk van Zijn beloften is onwankelbaar en veilig. Goedheid en goedertierenheid zullen u volgen, al de dagen van uw leven en lang daarna (Psalm 23:6).
Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden rechtmaken (Spreuken 3:6). God Zelf zorgt dat alle dingen meewerken. Wat er ook gebeurt. Welke machten je ook tegenkomt, welk vijandig schepsel u ook wil vernietigen: God doet alles meewerken ten goede.

Jef De Vriese