God is waarheid

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 21
Waarom is Jezus gekomen? Om ons te redden! Om voor ons te sterven! Om ons bij de Vader te brengen! Dat zijn belangrijke antwoorden. Dit is hoe Jezus het zegt: ‘Opdat Ik voor de waarheid zou getuigen’ (Johannes 18:37). Gods Koninkrijk komt met een verkondiging: het getuigenis van de waarheid. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen (Johannes 1:17). Wanneer Jezus getuigt van de waarheid, treedt Hij op als getuige van Gods Koninkrijk, proclameert Hij Zijn Messiaanse aanspraken, brengt Hij Gods Koninkrijk, de openbaring van de Vader.
De Waarheid is geen ‘wat’, maar een ‘Wie’. De waarheid is een Persoon die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6), het waarachtige licht van God (Johannes 1:9), die waarlijk de Heiland van de wereld is (Johannes 4:42), in wie de waarheid is (Efeziërs 4:20-21). Hij getuigt van Zijn waarachtig Vader, want God is waarachtig (Romeinen 3:3-4; 15:8). Zijn Geest is waarheid (Johannes 15:26; 16:13).
Al vanaf het begin, toen de slang zei: “God heeft zeker wel gezegd…” (Genesis 3:1), werd het zaad van twijfel aan Gods betrouwbare karakter gezaaid. Zonde is gebaseerd op desinformatie en leugen over het karakter van God. Sindsdien is het altijd zo gebleven. De Naam van God wordt in diskrediet gebracht en in de hele wereldgeschiedenis ontvouwt zich een strijd op leven en dood tussen getuigen van de waarheid en pionnen van de leugen. De strijd heeft een beslissende wending genomen sinds Jezus kwam om van de Waarheid te getuigen.

Jef De Vriese