God is Zelf onze Grootste Schat

ds. Oscar Lohuis • 85 - 2009 • Uitgave: 19
De volgende illustratie heb ik voor het eerst gehoord in de prediking van Paul Washer. Deze heeft mij zo geholpen dat ik deze graag aan u doorgeef. Het gaat om een besef van de heiligheid van God. Het woord ‘heilig’ betekent letterlijk ‘afgescheiden’. Wanneer wij spreken over heiligheid, dan denken wij vaak vooral aan het afgescheiden zijn van het kwaad. Gods heiligheid betekent dan dat er in Hem helemaal geen kwaad is. Dat is juist, God is afgescheiden van het kwaad.
Maar zijn heiligheid betekent veel meer dan dat. Dat God heilig is, wil zeggen dat Hij afgescheiden is van alles dat is. Het wil zeggen dat er een heel groot verschil is tussen de Schepper en alles wat geschapen is. Gods heiligheid betekent dat er niemand is zoals Hij. Niemand is eeuwig zoals Hij. Niemand anders heeft alles geschapen en houdt alles in stand. Niemand weet alles zoals Hij. Niemand heeft de macht die Hij heeft. En niemand heeft lief zoals Hij liefheeft. Wanneer wij zeggen dat God heilig is, dan bedoelen we daarmee dat Hij volkomen uniek is, dat Hij de ‘Geheel Andere’ is. Onze vreugde in de Here zal rechtevenredig met ons zicht op Gods heiligheid toenemen.
En nou volgt de illustratie. Deze begint met een vraag: Wie lijkt er meer op God, een Seraf of een worm? Een heilige engel, zoals we die tegenkomen in het visioen van Jesaja (6), of een worm die we in de aarde tegenkomen? Waarschijnlijk zult u denken: een Seraf natuurlijk. Maar het antwoord is: geen van beide. Dat antwoord kunnen we uitleggen aan de hand van een ander voorbeeld. Mijn dochter van zeven staat ’s avonds naast mij in de achtertuin en samen kijken we naar de maan die hoog aan de hemel staat. Mijn dochter is 40 centimeter korter dan ik ben. Daarom zeg ik tegen haar: “Weet je wel, lieve schat, dat ik mij dichter bij de maan bevind dan jij?! Kijk maar, de kruin van mijn hoofd bevindt zich 40 centimeter dichter bij de maan dan de kruin van jouw hoofd!” Dat zou natuurlijk onzin zijn. Die 40 centimeter is verwaarloosbaar vergeleken bij de afstand tot de maan. Evenzo is het verschil tussen een Seraf en een worm vergeleken bij de heiligheid van God verwaarloosbaar, omdat het beiden geschapen wezens betreft! Natuurlijk is een Seraf een heel ander wezen en ook een hoger wezen dan een worm. Er is een verschil, net als dat ik inderdaad langer ben dan mijn dochter, maar vergeleken bij het verschil met God is het verschil tussen die twee schepselen verwaarloosbaar.
Dit beeld geeft ons een beetje inzicht in de onvergelijkbare grootheid van onze God en de onmetelijke heiligheid van onze God. Er bestaat een enorm verschil tussen God Zelf en alles wat Hij heeft geschapen, inclusief de mensheid. Hij alleen is de enige Bron van leven, van heerlijkheid en van schoonheid. Alle andere vormen van leven, heerlijkheid en schoonheid bestaan door Hem en bij Zijn gratie. Alles dat is bestaat daarom ook tot Zijn eer, alles is geschapen om Zijn heerlijkheid te openbaren. Daarom is het zo tragisch en dwaas wanneer de mens opgaat in het geschapene en zichzelf maakt tot hoogste wezen. Wat is dat een armoede vergeleken bij het kennen en aanbidden van Hem die heilig, heilig, heilig is.
De grootste vreugde van de christen is de Here God Zelf. Wij zijn geschapen om in Hem gelukkig te zijn, in Hem ons te verlustigen, in Hem op te gaan, met hart en ziel volkomen tevreden te zijn om Wie Hij is. Degene die zijn vreugde en lust probeert te vinden in de dingen van dit leven, zal grote kans lopen om teleurgesteld te raken, want in dit gebroken bestaan zijn teleurstellingen en tegenslagen, zonde, onrecht en ziekte vroeg of laat ons deel. En dan kan het gebeuren dat mensen hoe langer hoe meer verbitterd raken, boos worden op het leven of op God en vervallen in zelfmedelijden en neerslachtigheid. Hoe kan het dat sommige mensen, die minstens zo veel ellende hebben meegemaakt, toch vitaal, hoopvol, liefdevol en enthousiast in het leven blijven staan? Zij hebben ontdekt dat niet het leven zelf, maar Degene die Leven geeft, niet de schepping zelf, maar de Eeuwige Schepper de reden van hun geluk is.
Ik zeg dit ook vaak tegen tieners en jongvolwassenen: 'Er is veel moois te ontdekken in dit leven. Zoveel dingen zijn leuk en mooi en spannend. Dat vind ik ook. Ik kan erg enthousiast worden over veel dingen. Ik hou van het leven en zit vol met plannen en ambities. Maar niets van dat alles kan het winnen van de kennis van de Here God Zelf. Als je eenmaal iets hebt geproefd van de goedheid en de heerlijkheid van God, dan zegt je hart: “Hem wil ik kennen!” Omdat Zijn heerlijkheid duizendmaal groter is dan alle heerlijkheid die we vinden in deze prachtige schepping.” John Piper heeft als insteek voor zijn bediening als predikant: ‘God is het meest verheerlijkt in ons wanneer wij het meest gelukkig zijn in Hem.’ Dat is mijn gebed voor u als lezer, dat ook u waarlijk gelukkig zult zijn in Hem. Dat de pijn vanwege verlies, onrecht of verval ook in uw hart zal verbleken in het licht van Zijn glorie en genade. Richt uw ogen op Jezus, kijk recht in Zijn lieflijke Aangezicht, zie hoe lief de Here u heeft gehad en maak Hem tot uw grootste Schat voor tijd en eeuwigheid. Hij zal u niet teleurstellen.

ds. Oscar Lohuis