God, Israël en de wereldmachten

Jan van Barneveld • 86 - 2010 • Uitgave: 1
Met Israël naar 2010
Geachte en geliefde lezers, u kunt gerust verder lezen. Dit artikel is geen nieuwjaarspreek. Ook geen prognose voor 2010. Wat dan wel in dit artikel? We trekken een aantal ontwikkelingen uit vorige jaren door naar 2010. Want een van de opdrachten van Het Zoeklicht is letten op de tekenen van de tijd en waakzaam zijn. De Here Jezus noemt een belangrijk teken: de vijgenboom. Dit teken staat voor land en volk van Israël. Ook over het wereldgebeuren geeft de Bijbel heel wat profetische informatie. Dus ook daarvoor aandacht. De gemeente van de Here Jezus, ook uw gemeente en u, neemt in die ontwikkelingen een heel belangrijke plaats in. Hierover iets aan het eind.

God gaat rustig door
In Rishon LeTzion bouwt Israël een grote zuiveringsinstallatie voor het zuiveren van rioolwater. Dat water gaat naar de Negev-woestijn. Daar wordt meer dan 1,5 miljoen dunam (ongeveer 160.000 hectare) land tot ontwikkeling gebracht - groter dan de provincie Utrecht - voornamelijk voor landbouw en boomgaarden. Aardbeien, tomaten, pepers en komkommers worden gekweekt aan hangende struiken. Insecten kunnen er dan moeilijk bij. Giftige insecticiden zijn niet of veel minder nodig.
Verheugd lezen we: ‘De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden… en bloeien als een narcis…’ (Jesaja 35:1). Zo wordt de woestijn klaargemaakt voor de volgende aliya, een nieuwe golf van Israëlieten die uit de verstrooiing terugkomen. Uit Ethiopië enkele duizenden Falasha Mura. Uit Manipur in India een deel van de stam Manasse. Verder velen uit de VS en Israël-vijandige Europese landen. Weer lezen we: ‘Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn’ (Jesaja 56:8). Misschien zullen ook delen van het ‘hout van Efraïm en het hele huis van Israël, dat daarbij hoort’ ‘boven water’ komen en door de HERE ‘bijeenverzameld en naar hun eigen land gebracht worden’ (Ezechiël 37:15-22). ‘Hoe groot zijn uw werken, o, HERE!’

Tegenstand van wereldmachten
De massale, felle tegenstand en vijandschap van de hele wereld zal voor de God van Israël aanleiding zijn grote en machtige dingen te doen. Daar zien we al iets van. Iedereen is tegen het bouwen van Israël in de zogenaamde bezette gebieden. Maar de Bijbel zegt: ‘De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen’ (Psalm 147:2). Netanyahu kondigde onlangs aan dat Israël 900 huizen gaat bouwen in Gilo, een van de wijken van Jeruzalem. Weer raasden de Palestijnen van woede en gromde het koor van blinde wereldleiders mee. Maar als de HERE bouwt, wie zal het tegenhouden?
Een paar jaar geleden ging er een golf van woede over de wereld toen Israël ging bouwen op de heuvel Har Homa, die ligt aan de zuidkant van Jeruzalem, vlakbij Bethlehem. De VN en de EU waren fel tegen. Nu staat er op Har Homa een hele wijk. Als de HERE bouwt, wie zal het stoppen? Als de HERE bijeenbrengt op de gebeden van Zijn volk, wie zal het tegenhouden? Want er staat geschreven: ‘Ook dit zal Ik Mij door het huis van Israël laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen…’ (Ezechiël 36:37). Er moet dus wel gesmeekt worden. Want de HERE handelt op de gebeden van Zijn kinderen. Hier zien we al iets van onze belangrijke plaats en rol in Gods plannen met Israël, Zijn volk. Het is een bemoedigend teken van de Here te zien hoe Hij dwars tegen alle tegenstand in, rustig en glimlachend naar de arrogante wereldmachten, doorgaat met Zijn plannen voor Israël.

Tempel
Er is een oude rabbijnse profetie die er volgens sommigen op zou kunnen wijzen dat men over ruim twee maanden, half maart dus, gaat beginnen met de herbouw van de Tempel. Hoe komt men aan deze datum? Die profetie gaat om de beroemde Hurva synagoge in Jeruzalem, die omstreeks het jaar 1700 is gebouwd. Al snel na de opening van de synagoge werd deze door moslims verwoest. Daarna werd deze herbouwd en heropend in 1864. In 1948 werd ze voor de tweede keer verwoest, door de Jordaniërs. Een paar jaar geleden is men met de tweede herbouw begonnen en volgens de plannen is men half maart klaar. De rabbijnse profetie zegt dat op de dag van de opening van de Hurva synagoge na de tweede verwoesting, men met de herbouw van de Tempel zal beginnen.
Dat er een tempel gebouwd gaat worden staat vast, want de profeet zegt: ‘Plotseling zal tot zijn tempel komen, de Here, die gij zoekt, de Engel van het verbond, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen’ (Maleachi 3:1). De Here kan niet ‘tot zijn tempel’ komen, als die tempel er niet staat. Bovendien weten we dat de tegenstander, satan, de (weder)komst wil verhinderen. Paulus profeteert hierover: ‘…eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is’ (2 Tessalonicenzen 2:3,4).
Dit is ook een indicatie dat er een tempel in Jeruzalem komt. Ook wat de Tempel betreft is er beweging. Het Sanhedrin is er mee bezig. Een nieuw interreligieuze groep heeft in Jeruzalem heel wat tempelstof doen opwaaien. Zij willen op de Tempelberg een tempel, een centrum van aanbidding voor Joden, moslims en christenen bouwen. De islamitische Rotskoepel hoeft van hen niet weg. Uiteraard zijn orthodoxe rabbijnen fel tegen dit initiatief. Ik denk dat de antichrist het wel een goed idee zal vinden… We zullen opletten en zien.

De wereldmachten rennen door
De strijd om de atoombom van Ahmadinejad zal in de loop van 2010 beslist worden. Hezbollah en Hamas, de voorposten van Iran, staan klaar om hun raketten op Israël af te vuren. Wij bidden: “Heer, wees een schild voor uw volk.” Zweden liep vorige maand voorop in de stoet van landen, organisaties, koepels van landen, media en terroristenbendes, die eensgezind Gods werk aan Zijn volk Israël proberen te dwarsbomen. Als laatste voorzitter van de EU kwam Zweden met een voorstel Oost-Jeruzalem eenzijdig te erkennen als hoofdstad van een Palestijnse staat. De provocerende, arrogante en antizionistische bemoeizucht in de ontwerpresolutie van Zweden ging heel ver. Israël was woedend en Palestijnen glunderden van genoegen. De Zweedse resolutie leek wel een antisemitisch schotschrift uit het oude Naziblad der Stürmer.
Tot grote opluchting van Israël hebben de EU-ministers de resolutie afgezwakt. Maar de verdeling van Jeruzalem bleef staan. Ook Zweden en de EU vertillen zich aan Jeruzalem, zie Zacharia 12:3. Obama heeft het besluit van de Amerikaanse senaat om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen uitgesteld, net als de presidenten die hem voorgingen. Zo weigert ook hij de God van Israël eer te geven in de stad van de Grote Koning. Zweden en de VS glijden in een sneltreinvaart naar de afgrond en dreigen de EU mee te slepen. Zo rent de wereld door naar de eindoorlog van ‘alle naties’ tegen Jeruzalem. Naar de oordelen van de Allerhoogste God. En wij, wij ‘bidden Jeruzalem vrede toe’ (Psalm 122:6).

Hoofdrol
Wij beseffen nauwelijks hoe belangrijk wij zijn in deze ontwikkelingen die naar de gerichten van de eindtijd razen. Wij hebben door de Here Jezus vrijmoedigheid om te gaan ‘naar de Troon van genade’ (Hebreeën 4:16). Gebed is het machtsmiddel dat God ons gegeven heeft. De Here Jezus heeft de weg naar Gods troon voor ons gebaand. Bidden we dan voor ons land, voor onze gezinnen en voor Israël, dat de tijd van benauwdheid wordt ingekort, dat God spoedig tot Zijn doel komt met Zijn volk en… ‘de geest en de bruid zeggen: KOM!’

Jan van Barneveld