God met ons

Joke van Sliedregt • 79 - 2003/04 • Uitgave: 20
God, die Zijn hart ons openvouwt,
Zijn liefde aan ons toevertrouwt,
Zijn Koninkrijk van vrede bouwt,
ons in barmhartigheid aanschouwt...

Hij geeft Zijn Zoon in Bethlehem,
verkondigt ons met grote klem
door middel van de eng’lenstem:
"de zaligheid ligt slechts in Hem"

"'Heer’ Jezus, die ons leven leeft,
die in Uw komst ons vrede geeft,
maak dat ons hart U niet weerstreeft,
maar tere liefde in ons beeft!”

Uit de bundel ‘Mijn tijden zijn in Uw hand' - Joke van Sliedregt