God van het verbond

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 18
God van het verbond

Jona is misschien wel het mooiste verhaal van de zondagsschool. Of is het David met zijn slinger? Het is in elk geval een favoriet van de kinderen. Het verhaal heeft de spanning en de verrassing van Pinokkio of Moby Dick.
Jona is profeet (2Kon. 14:25), maar zijn boek gaat niet over zijn profetieën. Het is een verhaal over hemzelf. Hij is een levende illustratie van hoe iemand God kan dienen - of niet dient. Maar veel meer dan iets te leren over Jona, leer je door deze geschiedenis iets over het hart van God dat uitgaat naar de verlorene.
Jona is voor het aangezicht des Heren? Daar zou ik altijd willen zijn!? We zeggen en zingen het wel. Maar is het werkelijk zo?
God openbaart Zich aan Jona door Zijn Naam Jahweh als de God van het verbond. Het leven van Jona is geen toevalligheid. Het staat binnen het soevereine handelen van God met Zijn volk, een plan van eeuwigheid tot eeuwigheid, het grote verhaal van God. En daarin past het verhaal van een kleine mens, Jona. En ook jij.
Het zou ook jouw verhaal kunnen zijn. God heeft een plan met de wereld, met dit land, met deze bediening, met jou. Het initiatief van de roeping ligt dus bij God, die roept en een verbond aangaat. Dat Hij zich openbaart, is geen toevalligheid. Dat jij Zijn stem hoort, is een adembenemende ontmoeting met de Schepper van hemel en aarde die van jou een levende steen wil maken in Zijn bouwwerk.

Jef De Vriese