God van relatie

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 16
Dat u gerechtvaardigd bent, kunt u zien met het hart. De Geest getuigt met uw geest! U bent gerechtvaardigd, omdat u geroepen bent. U bent geroepen omdat u bestemd bent. Je bent bestemd omdat u gekend bent. Uw naam staat in het hart van God, al voordat u bestond. Zijn kennen is meer dan weten dat u bestaat. Hij kent u met persoonlijk liefhebben. Hij investeert Zijn liefde in u. God is een God van relatie.
U hebt lief omdat Hij u eerst liefhad. U weet dat alle dingen meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben. Hem liefhebben is Zijn Woord bewaren (Johannes 14). Dat gaat om relatie, intimiteit, omgang, volgzaamheid, nabijheid…
De vraag is dus of u van God houdt? Om Hemzelf alleen? Niet om Zijn gebedsverhoringen of om tijdelijke oplossingen in een moeilijke wereld. Uw leven zal uiteindelijk door de poort van de dood moeten gaan. Dan gaat u het best samen met de Here Jezus, Die de dood heeft overwonnen. Hebt u God waarlijk lief, ook in omstandigheden waarin u zucht? Vertrouwt u Hem dan nog? Houdt u genoeg van Hem om in al uw lijden slechts één passie te hebben: gelijkvormigheid aan het beeld van Christus?
Als u door lijden gaat en de goedheid van God in twijfel trekt, dan wankelt u voortdurend. Ontgoocheling, lijden en mislukkingen behoren tot het leven in deze tegenwoordige tijd, maar indien u de Here actief liefhebbend volgt, keert Hij alle levenstragedies om tot waterputten waarin levend water stroomt.

Jef De Vriese