God werkt

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 18
God laat alle dingen werkelijk samenwerken met Zijn plan (Romeinen 8). Veel dingen werken tegen, maar het goede nieuws is dat God al die dingen inschakelt in Zijn plan. Alle dingen die op jou inwerken; de hele puzzel van zonde, lijden, vruchteloosheid, alles wat je overkomt, doet God samenwerken voor uw gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Niets is toevallig. Niets staat er buiten. Niets ontsnapt aan Gods leiding, voorzienigheid en bestuur. God weet wat Hij doet en Zijn almachtige hand bestuurt alles naar Zijn vooropgesteld doel.
Dat is iets wat God doet. Ondanks uw zwakke gebeden en uw onvermogen, komt de Heilige Geest u te hulp met onuitsprekelijke verzuchtingen en komt de Vader u te hulp om alles mee te doen werken. Dat is de onderneming van God met u. U kunt denken: “Ja maar mijn gezondheid; ja maar mijn opvoeding; ja maar mijn trauma; ja maar mijn man/vrouw; ja maar…” Maar, niets, noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel. Niets kan Hem tegenhouden.
Ook al bent u slachtoffer van veel ellende. Ook als er verschrikkelijk tegen u is gezondigd. Ook als u ongeneeslijk ziek bent. Ook als geen mens u nog blij kan maken. Niets van dat alles kan Hem tegenhouden. Juist te midden van uw lijden en zwakheid werkt God de vrucht van de Geest uit. De actie gaat uit van God. Het is God die het uitwerkt.

Jef De Vriese