God zorgt!!

Nol & Helene Esmeijer • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 6
De zorg van God voor ons leven komt er vaak op neer dat Hij moet doen wat op ons verlanglijstje staat. En als Hij dat NIET doet, is de beer los. Dan vertrouwen wij Hem niet meer. Dan zijn wij vaak boos op Hem. Hij doet het niet goed. Stel je eens voor dat God ervoor opzij was gegaan in de dagen van koningin Esther. Ja, wij weten het wel: de afloop van dit hele verhaal was een goede afloop. En dat weten wij en in vele gevallen geloven wij dan dat God zorgde. Dat Zijn Woord in dat geval de waarheid is. God zorgt!!! Zorgt God??
Enkele lessen uit het boek Esther.

VOORUIT GESCHOVEN POST
Esther (= Hadasa) wordt koningin in de plaats van Vasthi - Esther 2:16 en 17. Als je hier alleen maar naar kijkt snap je er niets van. Wij gaan met onze cultuur en wat wij ervan vinden naar dit verhaal toe. Hebben het over nummer 1, de koningin was toch maar één van de velen uit een harem. Hoe kan daaruit iets goeds komen? Maar God kan dat! Want Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten Jesaja 55:9). Natuurlijk komt het een keer aan op Esther zelf. Maar als zij daar niet was geweest? God plaatst haar als Zijn vooruit geschoven post op die stoel. Hij trekt Zijn plan. Wil jij God laten werken?

ZWIJGEN IS GOUD
Velen denken dat zij direct met hun geestelijke komaf op de proppen moeten komen. Wat een andere strategie wordt door Esther gevolgd. "Esther had haar volk en haar afkomst niet bekend gemaakt" (2:10). Niemand wist dat zij een Jodin was. Daarvan kunnen wij een heleboel leren. Nederland zit op de eerste plaats te wachten op levens, niet op woorden. Gods kind is gered door het Leven van de Here Jezus.
Als Hij sprak waren het levende woorden. Dat moeten onze ouders goed begrijpen en een jonge generatie eveneens: spreken is zilver, zwijgen is goud! Nergens staat dat wij maar lukraak iets moeten zeggen, dat wij bijbelteksten moeten citeren en mooie versjes moeten zingen. In het oog en oor van ongelovigen zijn wij alleen maar 'vreemde vogels'.
Hoe ging Paulus o.a. om met hen die de Here Jezus nog niet kenden? "Wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als aller voetveeg, tot op dit ogenblik toe" (1 Corinthiërs 4:13).
Op deze wijze - hij was als het ware een deurmat voor de ongelovigen. Wat doen wij - wie zijn wij?

EEN HOUDT DE WACHT
Mordechai, Esthers oom, komt iedere dag kijken bij haar woning. Zij was niet eens zijn eigen kind; maar hij had zorg voor haar; hij lette op haar. Wat zijn er al een ouders die hun eigen kind verwaarlozen, laat staan als het niet van henzelf is. Stel je eens voor als God er zo over zou hebben gedacht. Mordechai voelde zich, wist zich verantwoordelijk voor zijn nicht. God weet Zich verantwoordelijk voor jou, zorgt voor jou en Hij laat Zich niet van Zijn stuk brengen. Wil jij wel de verantwoordelijkheid dragen? Wil jij wel als de Here Jezus zijn?

EEN VIJAND VAN GOD
Haman! Wat een man, hoog geplaatst, rechtstreeks onder koning Ahasveros. Toch een man uit een volk dat er allang niet meer behoorde te zijn. Hij stamde uit de Amelekieten. Wij weten dat dit volk uit de wildernis een laffe manier vond om Israël de weg te versperren naar Kanaan. Zij vielen de achterhoede waar de vrouwen en kinderen voorttrokken, aan (Deuteronomium 25:17-19). God wilde daarom dat elke Amelekiet zou sterven. Koning Sam wordt geoordeeld omdat hij de Amelekietische koning Agag heeft laten leven (1 Samuël 15:8, 20). En hier is Haman, de Agagiet, nakomeling van de koning der Amelekieten. Als de heilige God een vooruit geschoven post gaat innemen door Esther, weet Hij dat de satan ook een vooruit geschoven post door Haman zal laten innemen. Maar hij komt ten val, deze Haman. Er zijn de hele geschiedenis door vele Hamans geweest. Zij hebben het altijd moeten afleggen tegen het volk van God, Israël. Was het altijd gemakkelijke voor dit volk? Helemaal niet. Ging er nooit iemand dood door de haat van de een of andere Haman? Was het maar waar! Toch: God zorgde voor Israël! Ben jij een vriend van allen die Gods Naam eren?

GOD ZORGT; GOD VOORZIET
Het moet allemaal uitlopen op Gods Feest (zie 9:18 en 19).
Gods doel is eigenlijk altijd: Hij wil een feest. Het Purimfeest wordt vandaag de dag nog altijd gevierd. Is het bij jou en ons wel altijd feest? Dat moet wel, want God zorgt ervoor.

Helene en Nol Esmeijer