God zucht mee

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 8
In uw vruchteloosheid is de Heilige Geest met u. Hij is met u tot aan de voleinding. Hij zal u niet begeven en niet verlaten. In het dal vol van de schaduw van de dood hoeft u niet bang te zijn, want Hij is er bij. De Heilige Geest is Gods zegel op je leven, niet alleen als feit, maar als mee-belever van uw zwakheid. Hij zet er Zijn schouders onder. Zijn hulp is niet hulp ‘naast u’, maar met en in u.
Hij bidt voor u, wanneer u geen kant meer op kunt. Wat moet u in moeilijke momenten bidden? Wat is de wil van God? Wat is Gods plan met uw lijden? Welke wijsheid schiet u te kort?
Daar komt de Heilige Geest tegemoet. Hij geeft inzicht, ook wanneer u niet weet wat u moet bidden. Gevangen tussen het vruchteloze nu en de hemelse heerlijkheid straks, bent u niet hulpeloos, maar vol hoop op Gods gegarandeerde hulp. In uw worsteling pleit de Heilige Geest verzuchtingen waar geen woorden voor zijn. Het is een hunkerend verlangen naar wat God gaat doen, geen depressief zuchten. Dat is de juiste manier van zuchten, de intensieve passie van de Heilige Geest om naar uw innerlijk zuchten om te zien en u te vullen met Gods verlangen voor uw leven. Het is het zuchten dat uitziet naar een nieuwe geboorte, zoals ook de schepping zucht en in barensnood uitkijkt naar nieuw leven. Zo zucht ieder die de Geest ontvangen heeft.

Jef De Vriese