Gods Geest

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 10
De discipelen hadden het die weken na Pesach wel gezien, de Here Jezus was opgestaan, deed wonderen en kon zomaar verschijnen en deed dat ook aan velen. Toch waren ze weer teruggegaan naar Galilea, om weer te gaan vissen, terug naar hun oude beroep. Rationeel konden ze alles wel beredeneren nadat de Here Zijn wonden aan hen had laten zien. Maar ze wisten nog niet wat ze er nou precies mee moesten. Probeer zoiets wonderlijks, dat voor je eigen ogen gebeurt, ook maar eens een plaats te geven.
Ds. Theo Niemeijer zegt het zo: Het was voor hen nog geen beleefde werkelijkheid. Het persoonlijke opstandingsleven was nog vreemd voor hen. Hoe je dat leven dan wel kunt ervaren? Daar komen we bij Pinksteren. Dat is meer dan alleen de verjaardag van de kerk. Het gaat dan om het persoonlijk ontvangen van de Heilige Geest op het moment dat we tot geloof komen. Feike ter Velde schrijft over de wedergeboorte. Het gevaar is dat dit een abstracte term blijft, die in een theologische formule wordt weggestopt. Het gaat echter om het werk dat Gods Geest doet. Door de Heilige Geest, die in ons hart werkt, verandert ons leven. Dat komt vooral omdat het toekomstperspectief anders is.
Dat andere leven begint in het kleine. Gert van de Weerd somt op: liefde geven aan iemand die dat nodig heeft; een vriendelijk woord in plaats van een bitse reactie; je eigen gelijk niet opeisen; een eenzaam mens bezoeken en opbeuren; enzovoorts. Dan straalt u als u over Jezus Christus spreekt. En zo, dankzij het werk van de Heilige Geest, wordt u een bouwer aan het koninkrijk van God.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht