Gods genade… heilbrengend

ds. Theo Niemeijer • 81 - 2005/06 • Uitgave: 20/21
Gods genade… heilbrengend

Mijn ogen hebben uw Heil gezien
De bekendste woorden van de kerstboodschap zijn: “U is heden de Heiland geboren”. Ze klinken plotseling, midden in de nacht. Het waren de herders rond Bethlehem die voor het eerst over deze Heiland hoorden. Ze leefden in een tijd van benauwdheid. De Romeinse keizer Octavianus had zichzelf uitgeroepen tot de “Soteros Anthropos” (de heiland van de mensen). Hij had er uiteindelijk voor gezorgd dat het grote Romeinse rijk van Julius Caesar, in een hechte eenheid veranderde. De binnengrenzen werden opgeheven, de Romeinse munt werd een geldig betaalmiddel in het gehele rijk, één taal werd in het gehele Romeinse rijk ingevoerd en tot slot werd iedereen ingeschreven en duidelijk geregistreerd. Het zijn dezelfde ontwikkelingen, die we vandaag bij de éénwording van Europa, het herstelde Romeinse rijk, ook tegenkomen. Zo kreeg Octavianus, om zijn verdienstelijke maatregelen, van de Romeinse senaat de erenaam “Augustus”, wat “de verheerlijkte” betekent. Zou deze keizer dan werkelijk de heiland van de mensen zijn? De herders merkten er maar weinig van. Ze leefden voordurend onder angst en verdrukking. Het Romeinse juk drukte zwaar op de schouders van het volk Israël.Vreest niet…

De kerstboodschap, daar midden in de nacht, veroorzaakte bij de herders een vreselijke angst. Wat hing hen nu weer boven hun hoofd? Toen kwamen de heerlijke woorden van de engel des Heren: “Weest niet bevreesd!”

In de psychologie is het bekend dat “vrees” bekend staat als de oudste emotie die bij de mensen voorkomt. De Bijbel bevestigt deze gedachte. Al in Genesis 3:10 lezen we dat Adam en Eva bevreesd werden. Het is de eerste keer dat in de Bijbel over de emotie van een mens geschreven wordt: vrees als gevolg van de zonde. Vanaf de zondeval waarin de mens zich losmaakt van God en zijn eigen weg gaat, zien we dat alle mensen door “vrees” beheerst worden. Vrees is de oorzaak van alle menselijk geweld, vrees veroorzaakt een negatief zelfbeeld, vrees werkt verlammend en belemmert mensen in hun functioneren, vrees sloopt een mens en leidt uiteindelijk tot depressieve gevoelens.

Veel mensen weten hun vrees te camoufleren en lijken heel zelfverzekerd, terwijl ze van binnen vertwijfeld zijn. Anderen lijken heel vrolijk en opgeruimd, terwijl ze van binnen diep ongelukkig zijn.Een Heiland voor alle mensen…

Paulus noemt de Here Jezus een “Heiland voor alle mensen”. (1 Timotheüs 4:10) Hij kwam niet voor een select gezelschap… Hij kwam voor u, voor jou, om ons van deze angst te genezen. Hij heeft het probleem bij de wortel aangepakt door ons te verlossen van de macht der zonde. We lezen in Jesaja 53:4-7 dat Hij onze ziekten gedragen heeft. Hij werd voor ons ziek om ons te kunnen genezen. Hij onderging verschrikkelijke angsten om ons van angst te verlossen. Hij werd door God verlaten, zodat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt om ons voor eeuwig van de zonde te verlossen. Hij stierf voor ons, om voor ons de dood te overwinnen zodat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Zo lezen we uiteindelijk: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.”

Er was zelfs genezing voor een verstoten vrouw uit Sichar die, om de mensen te ontlopen, op het heetst van de dag water kwam putten. Na zes verschillende mannen gehad te hebben kunnen we ons wel voorstellen dat het hier om een vrouw ging die door haar buren met de nek aangekeken werd. Haar ontmoeting met de Heiland bracht een grote verandering in haar leven. Ze ontving genezing en door haar getuigenis werd ze een vrouw, die geloofd en geliefd werd.De Heiland der wereld…

In de Bijbel kunnen we lezen, dat vlak voor de wederkomst van Christus, de schepping in al haar delen kreunt. De mensheid is daar voor een groot deel zelf schuldig aan. De vreselijke rampen, die de laatste tijd steeds vaker plaatsvinden, laten ons zien, dat ook de aarde verwond is en een heiland nodig heeft. De mensen hebben de aarde leeggeroofd, vervuild en op een vreselijke manier vernield. Zou er nog hoop zijn voor deze aarde? De Bijbel begint met de woorden: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. God had een plan met deze aarde en Hij, de Eeuwige, zal zijn plan nooit opgeven. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de Eerste en de Laatste! Daarom eindigt de Bijbel dan ook met de woorden: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan”. (Openbaring 21:1)U is heden de Heiland geboren…

De Here Jezus, een Heiland voor alle mensen én een Heiland voor de verwonde schepping. Mag Hij ook uw Heiland zijn? Hij is de Enige die werkelijk geneest. Dan kunt ook u met Simeon zeggen: “Mijn ogen hebben uw heil gezien”!Ds. Theo Niemeijer