Gods hand over Israël

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 14
Gods hand over IsraëlDeze maand viert het Joodse volk de najaarsfeesten. Vorige week zaterdag was het Rosh Hashana, het Joodse nieuwjaar.

Wij, van Het Zoeklicht, wensen heel Israël een gezegend, gelukkig en gezond jaar toe. Dat 5764 een jaar van vrede en van de Messias mag worden.

De zesde oktober is het Yom Kippoer, Grote Verzoendag. ‘Op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen’ (Lev. 16:30). De hogepriester mocht eenmaal per jaar het heilige der heiligen van de tempel binnengaan met het bloed van de verzoening. Voor Israël is deze ontzagwekkende dag ‘een altoosdurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen’ (Lev. 23:31). Yom Kippoer wordt dan ook overal door het Joodse volk in acht genomen. Messiaanse Joden en wij, gelovigen-uit-de-volken, mogen door Gods genade weten dat de grote Hogepriester, Jezus Messias, eenmaal met Zijn verzoenend bloed het hemelse heiligdom is binnengegaan (zie Hebr. 9:11-28) tot verzoening van onze zonden. De 11e tot de 17e oktober wordt het Loofhuttenfeest gevierd. Het is een blij feest (Lev. 23:40) en ook ‘een altoosdurende inzetting voor uw geslachten’ (Lev. 23:41). Dit oogstfeest (Deut. 16:13-15) is tegelijk een herinnering aan de vreselijke woestijnreis naar het Beloofde Land (Lev. 23:43). De gespannen en gevaarlijke situatie in het huidige Israël is voor veel Israëli’s een woestijnreis naar vrede of naar het beloofde Messiaanse koninkrijk. Het laatste van de najaarsfeesten is Simchat Torah, de ‘Vreugde van de Wet’. Dit uitbundige feest valt op de 19e oktober. In de synagoge worden de laatste hoofdstukken van Deuteronomium en Genesis 1 gelezen. Deze ‘feesten van de HERE’ in oktober 5764 worden gevierd in een tijd van benauwdheid voor Israël. Een recente brief uit Israël geeft de gevoelens van veel Israëli’s weer:

‘Ik denk aan de situatie in ons land nu Abu Mazen is opgestapt en aan de komende feesten. Ik wil jullie dringend vragen om zoveel mogelijk mensen met een warm hart voor land en volk van Israël aan te moedigen juist nu te bidden om bescherming. In en rond de scholen, in bussen, restaurants en winkels, in hotels, clubs en op wandelroutes en ook om veiligheid voor de mensen in de nederzettingen en als ze onderweg zijn. Er is grote druk. Het kwade in de harten van mensen is ‘rijp’ en staat op het punt om tot een uitbarsting te komen’.

Veel nieuws uit Israël is somber. Media zetten Israël voortdurend in een negatief daglicht. Midden-Oostendeskundigen, vaak zijn het ‘Midden-Oostenleuteraars’, haasten zich Israël de schuld te geven van elke mislukking van het ‘vredesproces’. Toch zijn er heel wat positieve ontwikkelingen en gebeuren er goede dingen in Israël. Gods hand is nog over Zijn volk.Zegeningen: Water

In het Midden-Oosten is water kostbaarder dan olie. Het waterpeil in het Meer van Galilea was tot beneden minimumpeil gezakt. Door de vele regen en sneeuw tijdens de wintermaanden en in het voorjaar is het waterpeil meer dan zes meter gestegen. Israël heeft voorlopig voldoende water. Dat is een grote zegen van de Here.Zegeningen: Land

Het ‘veroveren van de woestijn’ gaat nog steeds door. Israël heeft niet alleen de ‘verwoestijning’ gestopt, maar heeft ook technologieën ontwikkeld om de woestijn vruchtbaar te maken. Dit land is nog steeds een voorbeeld en een zegen voor veel landen, met name in Afrika, die tegen de oprukkende woestijnen strijden. De Bijbel zegt dan ook: ‘De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis’ (Jes. 35:1). De Negev wordt tot ontwikkeling gebracht en daar zullen binnenkort nog veel Joodse mensen gevestigd worden.Zegeningen: Aliya

Ondanks de zelfmoordaanslagen, de mortierbeschietingen, de economische problemen en de onveiligheid komen er voortdurend nieuwe immigranten naar Israël. Groepjes Joden uit Irak konden na 50 jaar eindelijk naar Israël. De aliya uit de VS is op gang gekomen. Het laatste jaar zijn er ongeveer 1.300, meest orthodoxe, Amerikaanse Joden naar Israël gegaan. Dan komen er nog steeds ‘Russen’ bij de ruim 1,1 miljoen die al uit de voormalige Sovjet-Unie naar Israël zijn gegaan. Vervolgens Joden van de Bnei Manasseh uit India, Joden uit Zuid-Amerika en weer 70 van de Beta Israël uit Ethiopië.Zegeningen: Verzoening

Messiaanse Joden en Arabische christenen werken nog steeds actief aan wederzijds begrip en verzoening. Veel Israëli’s weigeren vanuit hun geloof en vanuit een bepaald humanisme dat van de Torah uitgaat, de vijand te haten. Het Israëlische leger probeert bijna krampachtig burgerslachtoffers te voorkomen en als er Arabische burgers omkomen komt er een serieus onderzoek. In het beroemde Schneider kinderziekenhuis, dat in 1992 is geopend, is 1/3 van de patiëntjes niet Joods. De staf spreekt meer talen om ook de Arabische kinderen goed op te kunnen vangen. Er worden veel Arabische kinderen die tijdens een schotenwisseling gewond zijn geraakt, verpleegd. Verreweg de meesten gaan genezen naar huis. Een Israëlische soldaat bracht een 16-jarige Arabische jongen, die door een slang was gebeten, binnen. Bekend is het geval van het 7-jarige Arabische meisje Yasmin. Zij kreeg een nieuwe nier van een Joodse student Roni, die bij een zelfmoordaanslag in Tel Aviv was omgekomen.Zegeningen: Toerisme en de tempel

Er zijn tekenen dat de economie een beetje uit het moeras van de recessie opklimt. Het toerisme, één van de belangrijkste bronnen van inkomsten, neemt weer toe. Ook vanuit ons land. Denk aan onze Zoeklichtreizen! Ondanks de dreigementen van Arafat bezoeken nu weer duizenden het tempelplein. Men vermoedt dat de Islamitische beheersraad, de Waqf niet al te krachtig protesteert omdat ook zij het lege tempelplein in de beurs begon te voelen! De ‘Getrouwen van de Tempelberg’ gaan rustig door met hun demonstratieve gebedsoptochten en met de voorbereidingen van de herbouw van de Tempel. Hoekstenen worden geproduceerd en ingewijd, bouwtekeningen en modellen van de Tempel worden tentoongesteld, voorwerpen voor de heilige eredienst zijn en worden geproduceerd, priesters en levieten opgeleid en gebeden van Joodse gelovigen en gelovigen-uit-de-volken stijgen op naar de Eeuwige opdat ‘het bedehuis voor alle volken’ (Jes. 56:7) spoedig gebouwd mag worden.De hand van de Heer

We zien rondom Israël, om ons heen en over de hele wereld hoe het kwade en de ongerechtigheid toenemen. We mogen onze ogen niet sluiten voor het feit dat er ook een andere kant is. De machtige daden van de Here worden steeds meer zichtbaar. Overal wordt het Evangelie krachtig verkondigd en zeer velen komen tot geloof. De God van Israël gaat door met zijn herstelplan voor zijn volk Israël. We zagen in september Gods machtige hand toen de beruchte routekaart naar de vrede werd verscheurd en in een prullenmand van de geschiedenis verdween. God komt tot zijn doel met zijn volk.Gods Geest dringt er bij ons, rechtvaardigen, op aan om ‘nog meer rechtvaardigheid te bewijzen’ (Openb. 22:11). We wachten niet lijdzaam af, maar we bidden, geven en werken krachtig mee in het spoor van de Here. Als we dit doen, zullen we ons steeds meer verbazen over de machtige hand van de Here, niet alleen over Israël, maar ook over ons leven.drs. Jan van Barneveld