Gods machtige daden in Zijn kinderen en in Zijn kerk

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 22
De weken na de terreuraanslag in Amerika wilden veel Amerikanen niet meer naar het nieuws kijken op de televisie. Ze konden de verschrikkingen niet dragen. Omdat de kijkcijfers daalden, heeft men besloten het nieuws te verzachten. Dat wordt ook bij ons gedaan. Het televisienieuws is een mix geworden. De werkelijkheid wordt ingekleurd en soms verfraaid, want de mensen moeten blijven kijken naar het platte vermaak. De televisie moet scoren in de kijkcijfers, want hoge kijkcijfers brengen meer reclamegeld in het laatje. Zo wordt de televisie meer en meer de leugenmachine van deze tijd. De moderne mens wil alleen nog maar 'kicken'. De `uitstraling' van de partijleider op de televisie bepaalt het aantal zetels in de Tweede Kamer en wie ons zullen regeren. Politici zijn tot 'idols' geworden. Terecht zeggen veel mensen: je kunt maar beter helemaal geen televisie hebben, wil je een weloverwogen standpunt kunnen formuleren over de dingen die gebeuren. Voor wie de Schriften mag kennen wordt dat tijdsgebeuren transparant. Uit de Schrift kunnen we weten dat de antichrist straks op het wereldtoneel zal verschijnen. Gelovigen dienen door het bedrieglijke rookgordijn van de televisie heen te kijken, juist omdat ze de Schriften kennen.

In dit nummer begint een serie artikelen van de hand van één van Engelands bekendste bijbelleraars uit de negentiende eeuw, F.B. Meyer. Hij schreef in zijn lange leven zo'n zeventig boeken, waaronder een aantal prachtige studies over de grote mannen van de Bijbel. Hij was predikant en een bijzonder geliefd spreker op de beroemde Keswickconferenties. Frederick B. Meyer was een inspiratie voor vele werkers in het Koninkrijk van God en op het
zendingsveld. We zijn dankbaar dat Herman de Heus bereid was de vertaling te verzorgen. Zoals Herman vertaalt zó hoorde zijn publiek hem spreken, bezonnen, diep geestelijk van inhoud, gericht tot het hart van een mens en toch sterk en praktisch. Ik hoop dat u er veel van mag leren en van zult genieten. In dit en de komende nummers vindt u ook hele korte ‘dóórdenkertjes’ van drs. Jef De Vriese — christen, psycholoog, pastor, docent en o.a. schrijver van het net uitgekomen boek `Het meesterwerk' — over het huwelijk. In zijn korte stukjes wil hij praktische dingen meegeven `om gewoon te dóen' in ons dagelijks christenleven. Deze stukjes vragen om een persoonlijke overdenking en dan de toepassing ervan daarna. Een rijke aanwinst voor ons blad.

Dat is ook het artikel van Leen van Valen — "Een vergeten opwekking'. Wat heeft de Here in Zijn grote genade machtige dingen gedaan in het leven van Zijn kinderen en in Zijn kerk als het. gaat om opwekking. Opwekking, dat altijd begint met een diepe verootmoediging voor de heilige God. De Heilige Geest brengt een mens dan diep op de knieën. Dat kunnen wij niet maken. Daar mogen we wel om bidden. Ook in ons land doet de Here Zijn eigenmachtig werk. In `Visie' van de Evangelische Omroep stond een prachtig artikel over de honger naar het Woord onder reformatorische jongeren — met name in de Gereformeerde Gemeente.
Honderden komen in bewogenheid samen om te luisteren naar de Gods. heilig Woord. Zou er toch iets van een opwekking kunnen komen in ons land? Zou het dáár kunnen beginnen? Laten we ervoor blijven bidden. De Here is machtig!

Namens de redactie
FtV