Gods wet is een feest

Jef de Vriese • 82 - 2006/07 • Uitgave: 12
Dat wij onze zonde zien, is geen last, geen bombardement van schuld en oordeel, maar het begin van de redding van ons leven. Wanneer Ezra aan het volk de wet voorleest, wordt dit terecht overweldigd door zijn schuld (vgl. Jak. 4:9), maar Nehemia kondigt eerst een feest voor God genade af. Te midden van het verdriet over hun zonde was de vreugde in de Here hun toevlucht. Daarna komt de schuldbelijdenis en stellen ze een contract op dat zij God zullen dienen (Neh. 6-8).


Dit is geen zwartgallige godsdienst, dit is feestvreugde. Gods Woord heeft een oordelende uitwerking voor wie Hem niet kent, maar een bevrijdende uitwerking
voor wie Hem liefheeft. Wie met geestelijke ogen kijkt, ervaart Gods wet niet als een zweepslag van geboden, maar als een bron van het leven waartoe Hij ons heeft voortgebracht. Door het Woord zijn wij werkelijk vrij om God onberispelijk te dienen en hoeven wij ons niet het slavenjuk van hunkerende, zondige begeerte op te laten leggen (Joh. 8:34-36; Rom. 6:16-18; Gal. 5:1). De Geest van de vrijheid doet ons thuis komen bij de Vader (Rom. 8:14-15).


Dit alles neemt de wet niet weg. Jezus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om haar te vervullen (Mat. 5:17-20). De wet is de weg van voorspoed en de manier om ons doel te bereiken (Joz. 1:8). Als wij ons verdiepen in de wet ontdekken wij dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht (Mat. 11:30). Gedreven door liefde is het helemaal niet moeilijk Zijn geboden te onderhouden (Deut. 30:11; 1 Joh. 5:3).