Gods Woord is: “Een licht op ons pad”

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 17
De datum waarop dit nummer verschijnt is elk jaar daarom toch wel een beetje bijzonder, omdat in de nacht van 9 op 10 november 1938 — de kristalnacht genoemd — in Duitsland de grote jacht op de Joden begon. Die onvoorstelbare nachtmerrie over grote delen van Europa zou zeven jaar duren en zes miljoen Joodse mensen de dood in jagen. Weinigen zagen vooraf de ernst van de situatie in. Vandaag moeten we elkaar erop wijzen, dat er nog niets is veranderd in Europa. Israël moet strijden om in eigen land te kunnen overleven en onder ons is het antisemitisme nog steeds springlevend.

Vanuit de christenheid in ons land komt formeel niet veel steun voor Israël. Ons kabinet heeft echter de laatste maanden positieve geluiden laten horen. Heel anders dan de opmerking van fractieleider Ad Melkert van de Partij van de Arbeid dit voorjaar met de eis, dat Nederland zijn ambassadeur uit Israël moet terugroepen. Het was ook zo’n beetje zijn laatste politieke uitspraak, want toen begon zijn neergang.

Groepen rond mevrouw Gretta Duisenberg, inclusief oud premier Van Agt, eisen de boycot van Israël, om zo de terreur door de Palestijnen vanuit Europa kracht bij te zetten.

Duistere krachten waren rond in deze wereld om de haat tegen Gods volk te voeden. Die duistere krachten werken soms ook in levens van mensen. Demonie is helaas geen sprookje.

Jasser Arafat gaf opnieuw toe — in een interview op 5 oktober jl. in een Arabische krant in Londen — dat de Oslo-akkoorden voor hem niet meer waren dan een sluwe valstrik. Want in zijn optiek zou Israël zijn waakzaamheid daarna afzwakken tot het moment dat de Arabieren opnieuw zouden kunnen toeslaan. Net als Mohammed dat zo bloedig deed in de 7e eeuw — zie ook de rubriek `Allerlei' in dit nummer.

Ds. J.H. Velema schrijft in dit nummer over de geestelijke erosie, de afslijting, die er plaats vindt en steeds sneller lijkt te gaan. Op hoge leeftijd is hem nog een scherpe blik vergund. Hij beschrijft hoe in enkele tientallen jaren kerken en christelijke organisaties zo maar hun oorspronkelijk bijbelgetrouwe positie kunnen opgeven in een proces van geestelijke erosie en dan gaat er zeer veel verloren.
Toch maken we in onze tijd ook veel verheugende dingen mee. Onze seminars over de profetie, die zich in veel belangstelling mogen verheugen, ook bij jonge mensen. We mogen niet met een mond vol tanden staan als het gaat om het onderscheiden van de tekenen. Dat was juist het grote verwijt van de Heiland jegens zijn tijdgenoten en vooral jegens de geestelijke leiders. Zij hielden door eigen onwetendheid ook de mensen dom voor wat toen ‘de volheid des tijds’ was. Laten wij daarom in deze eindtijd wakker en waakzaam zijn. Het Woord Gods is daarbij “een licht op ons pad en een lamp voor onze voet”.

Ook verwijs ik graag nog even naar ons Kerstnummer voor dit jaar. Prachtig uitgevoerd vol van het Goede Nieuws van Jezus' komst naar deze wereld. Ga ermee werken vanuit uw Gemeente om mensen uit te nodigen tot het heil van Christus. Extra nummers kunnen van nu af aan worden besteld. Op pagina 4 en de achterpagina vindt u een bestelbon.

Namens de redactie
FtV