Godsdienstige gevoelens onvoldoende beschermd

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 7
De Bond tegen het vloeken noemt het onvoorstelbaar dat het publiek bespotten van God zonder gelovigen te noemen nu per definitie geen strafvervolging meer krijgt. Bescherming van godsdienstige gevoelens is daarmee een lege huls, aldus de Bond in een reactie op de uitspraak van de Hoge Raad. De Bond stelt echter dat godslastering een gelovige niet raakt omdat die zichzelf beledigd voelt, maar juist omdat het God onteert.
De uitspraak van de Raad schept wel helderheid in de discussie over het afschaffen van de wet die godslastering strafbaar stelt. Als het kabinet dit wetsartikel schrapt en daar niets tegenover zet, laat zij godslastering waarbij gelovigen niet worden genoemd, ongemoeid. Daarmee accepteert de regering in veel gevallen het krenken van de diepste gevoelens van gelovigen.