Godsdienstvrijheid? Ja, maar wel binnen seculiere grenzen!

Frits Boekhoff • 97 - 2021 • Uitgave: 1
We gaan terug in de tijd, naar november 2019. Stel je nu eens voor dat iemand in november vorig jaar de volgende voorspelling zou hebben gedaan. Beeld het je even in!

“Over een paar maanden zal de wereld er heel anders uitzien. Vakantiereizen zullen niet meer mogen. De Olympische spelen en de Champions League gaan niet door, voetbalstadions zullen leeg blijven. Naar het werk gaan wordt afgeraden. Alle terrassen, cafés, bioscopen en musea blijven dicht. Bij vrienden en familie op bezoek gaan zal streng worden gereguleerd. Bruiloften en begrafenissen trouwens ook. Ouderen zullen in eenzaamheid sterven. Je mag elkaar niet meer kussen, knuffelen of aanraken omdat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Alle mensen zullen mondkapjes dragen. De kerken gaan massaal over op livestream, erediensten mogen nog maar zeer beperkt gehouden worden. En dit alles zal wereldwijd gebeuren! Dit wordt niet veroorzaakt door een oorlog in het Midden-Oosten of het gebruik van een kernwapen door Noord-Korea. Nee, de oorzaak is iets onzichtbaars.”

Complotdenker of fantast
Hoe denkt u dat dit bericht ontvangen zou zijn in november 2019? Daar is weinig fantasie voor nodig. De schrijver zou voor een complotdenker of een fantast worden uitgemaakt. Toch is het onvoorstelbare werkelijkheid geworden. Wat we hiervan kunnen leren is hoe snel ontwikkelingen kunnen gaan. Wat vorig jaar ondenkbaar was, is nu ineens realiteit.
Op religieus christelijk niveau zien we ook razendsnelle veranderingen. Wat jarenlang ondenkbaar was, wordt snel werkelijkheid. Zo zien we dat godsdienstvrijheid in Nederland en België aan het verdwijnen is. De Bijbel, het gezag van het Woord van God, is in het geding. Dat zien we in de samenleving, in de media en in de politiek.

De kerken worden door de coronamaatregelen zeer beperkt in hun erediensten. Ook zijn er nu discussies over reformatorische scholen die aan ouders van leerlingen een verklaring vragen, waarbij het huwelijk tussen man en vrouw de norm is, de Bijbelse norm wel te verstaan. Of het nu verstandig is zo’n verklaring te vragen is nu niet de vraag, wel de aanval op Bijbelse normen. Er wordt getornd aan het Woord van God. Dit is al geruime tijd aan de gang.

Dubieuze Bijbelvertalingen
We gaan van incident naar incident. Denk aan de Nashvilleverklaring, de wetgeving omtrent geslachtsveranderingen en huwelijksvormen, maar ook hoe er gedacht wordt over de schepping, de mens als zondaar, Jezus als Zoon van God en hoe we Gods Woord willen aanpassen met dubieuze Bijbelvertalingen.
In de wandelgangen van de Tweede Kamer is te horen dat de Bijbel toch wel een erg verouderd boek is. Vaak worden voor het gemak alle religies en ‘heilige boeken’ op één hoop gegooid. De seculiere meerderheid in de samenleving en het parlement ziet geen verschil tussen de Koran, de Vedische geschriften en de Bijbel. Voor hen zijn het allemaal heilige boeken voor wie er maar in wil geloven. Er is echter maar één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, namelijk de mens Christus Jezus, Die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen (1 Timotheüs 2:5-6). Alleen de Bijbel is de absolute norm.

We moeten ons realiseren dat niet de mening van de mens en ook niet de gekrenkte, de verdrietige, de verbolgen mens het uitgangspunt is maar dat de Heere God hét uitgangspunt is. De Bijbel is het die het leven van Zijn schepping bepaalt en de richting aangeeft. Het wordt nu echt tijd dat christenen gaan beseffen dat de antichristelijke ontwikkelingen snel gaan. Laten we maar onder ogen zien dat de meerderheid van de mensen in ons land en het parlement niets willen weten van het Woord van God. O ja, de lieve passages nog wel, maar zeker niet de hele Schrift.

Wat ons bindt
De tijd is nu aangebroken dat christenen in gesprekken, ook in de Tweede Kamer en bij talkshows, beter eerlijk kunnen aangeven dat de Bijbel een boek is waardoor God tegen ons spreekt. Een almachtig, alwetend en heilig God. Hij voor wiens aangezicht ieder mens komt te staan. Hij Die rechtvaardig is! Christenen zijn misschien verdeeld over de uitleg van de Schrift, maar wat ons toch bindt is het uitgangspunt dat de Bijbel onze leidraad is en niet gedachten en gevoelens van de moderne mens.

Is het fantasie om te denken dat het in Nederland gedaan is met het gezag van de Bijbel? De vervolging is begonnen, de godsdienstvrijheid staat onder zware druk. De Bijbel wordt als ouderwets gezien en niet meer van deze tijd. En dat is nog waar ook. Onze samenleving is vervreemd van de Bijbel.
Er verspreidt zich een ‘onzichtbaar virus’, namelijk een ‘antichristelijk virus’, dat ook onder de sterkste microscopen niet te zien is. Wij als christenen hebben de afgelopen jaren ons best gedaan om empathie te tonen bij talloze onderwerpen: homohuwelijk, geslachtsveranderingen en schandelijke Bijbelvertalingen. Ook bij het coronavirus hebben de meeste kerken hun best gedaan om de door de overheid aangegeven maatregelen na te leven. Willen we bij dit alles niet een beetje te veel in een goed blaadje komen bij onze ongelovige medemens, met het gevaar dat de Bijbel maar een beetje moet inschikken? We schamen ons toch niet voor het Woord van God en het Evangelie?

Geestelijke strijd
We zijn aangekomen bij het punt dat we moeten zeggen: “Zo spreekt de Heere!” Dat is de start van elk gesprek. Natuurlijk vergeten we de menselijke maat niet, zijn we bewogen met gedachten en gevoelens van mensen. Maar te veel meegaan met het gedachtegoed van de ongelovige medemens wordt op een gegeven moment het verloochenen van de Bijbel, en dat is een brug te ver.
Dit zal (geestelijke) strijd opleveren en intolerantie zal nog verder toenemen. Zijn wij voorbereid op hoon, spot, minachting en het negeren van Bijbelgetrouwe christenen? Weet dat de Bijbel aangeeft dat wij ons mogen verblijden als wij door de Naam van Christus smaad lijden.

Geen verrassing
We moeten ons niet laten verrassen. Door het coronavirus is de gemeenschap met andere christenen aanzienlijk afgenomen. Zoek contact met Bijbelgetrouwe christenen in uw buurt. Lees de Bijbel en bid met elkaar. Bemoedig elkaar ook met het heerlijke vooruitzicht dat Jezus terugkomt. ‘Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle’ (2 Timotheüs 4:1-5).

Hoe zal november 2021 er uit zien?

Frits Boekhoff