Godvruchtig leven in de wereld

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 20/21
Godvruchtig leven in de wereldHet themaschriftgedeelte van dit kerstnummer beschrijft in een notendop het doel van Jezus’ komst op aarde. Laten we samen deze drie rijke verzen in Titus 2 eens bekijken:

Vers 11: Gods genade is verschenen, heilbrengend voor alle mensen.

Vers 12: Om ons op te voeden zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zouden leven.

Vers 13 Verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus.
Is het u ook opgevallen dat vers 12 ‘ingepakt’ staat tussen de eerste komst van de Here Jezus en Zijn tweede komst? Christus’ komst als Redder van de zonde der wereld was de eerste stap van een grandioos vernieuwend plan van God voor de mensheid. De hele schepping heeft zijn adem erbij ingehouden. Maar Gods visie reikt veel verder. Zijn visie met ons is meer dan dat we met de hakken over de sloot gered worden. Hij wil in deze tegenwoordige tijd ons klaar maken voor de toekomende tijd! Het grote doel van God met ons is dat wij worden als Jezus!

Met dat plan heeft God Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd!

Romeinen 8 vers 29 zegt: ‘Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon.’Maar voor we zo ver zijn moet er heel veel bij ons veranderd worden. Het geweldige daarbij is dat God zelf die verandering in ons wil bewerken. Vers 12 zegt: ‘God voedt ons op, zodat wij godvruchtig zullen leven.’ Hij gaat met ons aan de slag! Hij tuchtigt ons als het nodig is. Dat doet zeer maar het is tot ons heil.

Denkt u maar eens aan de gelijkenis van de ware wijnstok in Johannes 15. De hemelse Landman doet het werk. Onze opdracht is dat wij blijven in Christus, afhankelijk van Hem zijn en innige gemeenschap met Hem onderhouden. Dan ontstaat die unieke verbondenheid waardoor het sap van de wijnstok in ons komt en in ons blijft en vrucht dragen niet uit kan blijven!Er worden slechts twee soorten ranken genoemd: die wèl en die niét vrucht dragen. Met de rank die geen vrucht draagt maakt Hij korte metten. Hij snijdt ze af en ze worden als dorre takken buiten geworpen en in het vuur geworpen. Dat is een verschrikkelijke realiteit… Geloof zonder vrucht is dood. Maar als u wèl vrucht draagt dan is het niet zo dat God klaar met U is. Hij zal alles in het werk stellen om u meer vrucht te laten dragen. En daartoe snoeit Hij u.

Het is interessant dat de Staten Vertaling voor snoeien, ‘reinigen’ gebruikt. Ook de ‘besten’ onder de gelovigen hebben iets zondigs in zich, dat weggesnoeid/gereinigd moet worden. God is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Hij zet het mes in ons vlees als het nodig is. Dan kreunen we van pijn. Maar God wil het kwaad in ons leven, met wortel en al eruit halen. Hij wil van ons een reine bruid maken, gereed voor de hemelse bruidegom die komende is!‘In een knotwilg zie ik de mens gehakt om te helen gesnoeid om verder te groeien geknot om wijder gearmd naar de hemel te reiken. Zo is God, knottend in de weer, voor een juichende wilg.’Els ter Welle