Goed zicht

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 6
Wijziging hoofdredactieKorte tijd heeft broeder Dirk van Genderen als hoofdredacteur van Het Zoeklicht mogen optreden. We hoopten dat hij langere tijd zijn kracht en kwaliteit aan ons blad zou kunnen geven. Daar had hij zelf ook echt zin in en een hart voor.

Helaas is dat anders gelopen. Een auto-ongeluk heeft ertoe geleid dat hij een ernstige vorm van whiplash heeft, waardoor het werken, vooral achter een computer, hem heel erg moeilijk valt. Dirk is al lange tijd eindredacteur van Visie. Dat is zijn eerste verantwoording. Om dat werk goed te kunnen voortzetten heeft hij al zijn kracht en mogelijkheden nodig.Het spijt ons buitengewoon, dat dit alles onverwacht anders is gegaan dan we hoopten. We wensen Dirk en zijn gezin Gods kracht en nabijheid toe. We weten dat Dirk op die God en Heiland ook zijn verwachting gesteld heeft.

Dirk zal nog wel voor ons het ‘Commentaar’ blijven schrijven.


Voorlopig zal ondergetekende als hoofdredacteur ad interim dit werk voor Het Zoeklicht voortzetten. We willen werken met de andere redacteuren aan een fijn blad met een profetische uitstraling.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht