Goede voornemens

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 21
Namens bestuur, redactie en alle medewerkers van Het Zoeklicht en Het Brandpunt wensen wij u van harte een gezegend, gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe. De overgang naar een nieuw jaar betekent een nieuw begin. Voor veel mensen gaat dat gepaard met goede voornemens. Er zijn er die met roken zijn gestopt en het nu al tien dagen hebben volgehouden. Ze hebben bijzonder Gods hulp nodig, omdat het om een zware verslaving gaat, vooral een geestelijke verslaving. Het roken komt uit het rijk der duisternis, uit de religie van de ‘Grote Geest der Indianen’. Dat is een krachtige boze geest, een demon, die er nog steeds is en zijn werk doet. Columbus bracht het roken destijds mee naar Europa en de hele wereld is verslaafd. Juist vanwege die geestelijke kant ervan – in wezen een occulte gebondenheid – ervaart men de verslaving zo sterk. Zij die de strijd ertegen zijn begonnen hebben daarom onze voorbede dan ook hard nodig.

De goede voornemens van sommigen houden stand, anderen hebben het al weer opgegeven. Ook zij die de nederlaag nu zo diep ervaren behoeven onze voorbede, niet onze veroordeling of minachting. Veroordelingen worden zo gauw uitgesproken en zijn altijd pijnlijk. De verliezer heeft diep in zijn hart zichzelf al veroordeeld. Een schepje daar bovenop van anderen draagt nooit bij tot een nieuwe poging om bevrijd te worden, maar bewerkt meestal het tegendeel.

Er zijn veel meer goede voornemens geweest tijdens de jaarwisseling in de harten van mensen. Er zijn er die willen gaan werken aan de verbetering van hun huwelijk of het bijleggen van familieruzies. Er zijn er ook die verkeerde gewoontes willen uitbannen, die pornografie uit hun leven willen wegdoen en die strijden tegen seksverslaving. De wereld is vol van deze onreinheid en de atmosfeer is zwanger van onvoorstelbare vuiligheid. Tieners op school die als christen willen leven, durven er niet voor uitkomen dat ze "het nog niet gedaan hebben", omdat ze hun lichaam en ziel rein willen houden. Er wordt grote druk op ze uitgeoefend, ze worden belachelijk gemaakt, soms door een hele groep. Die tieners kunnen door een enorme strijd gaan, die ze vaak in eenzaamheid moeten voeren. Schaamte erover verhindert ze helaas om te praten met hun ouders. Ze zitten stilletjes op hun kamer en strijden hun eigen zielenstrijd. Hun goede voornemens om stand te houden, moeten wel met extra voorbede worden begeleid. Vooral als de ouders dit alles ontgaat en zelf alleen maar voor de televisie hangen. Hoe vaak worden deze tieners niet vergeten, ook in de gemeente van Christus?

Laten we ons allemaal voornemen meer tijd te nemen voor gebed en voorbede. Onze kerken, gemeenten en voorgangers hebben het zo hard nodig. Want de tegenpartij, de duivel gaat rond in grote grimmigheid, ‘zoekende wie hij verslinden zal’.
Hij verslaat zijn duizenden in kerk en samenleving. Huwelijken en gezinnen breken stuk doordat hij zijn demonische werk in het geniep doet. Maar waar gebeden wordt in de kracht van de Heilige Geest, gebeden in Geest en Waarheid, geschieden wonderen van verlossing, verzoening en genezing. Laten we nooit bij de pakken gaan neerzitten, maar het goede voornemen hebben en vasthouden, om te wandelen met de levende God, die wonderen doet, ook in het nieuwe jaar. Hij kan een keer brengen in alle nood, hij kan tranen drogen in alle verdriet. Is er geen balsem in Gilead?

Namens de Redactie
ftv