Goede voornemens

Peter de Haan • 91 - 2015 • Uitgave: 1
Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dat geldt nog steeds voor veel mensen, die 1 januari aangrijpen om een begin te maken met de uitvoering van ‘goede voornemens’. Nu kun je nooit vroeg genoeg beginnen met het doen van iets goeds, dus waarom wachten tot 1 januari? Maar toch, als zo’n datum houvast geeft, maak er dan vooral gebruik van. Dan zal ik een voorzetje geven:
• Dit jaar iemand een abonnement op Het Zoeklicht cadeau doen, omdat het belangrijk is dat mijn kind, ouder, vriend(in) of gemeentelid leest over de actualiteit van Gods Woord.
• Een studieweekend bezoeken op Het Brandpunt (zie pag. 26), of een serie studie-avonden in het land (zie pagina hiernaast).
• Blijven bidden voor de schrijvers en medewerkers van Het Zoeklicht. We weten ons afhankelijk van Gods leiding en hebben de inspiratie door Zijn Geest nodig om iedere twee weken weer een opbouwend blad te kunnen laten verschijnen.
Waarom Het Zoeklicht na 95 jaar nog steeds bestaansrecht heeft, dat leest u in een uitgebreid artikel van Henk Schouten. Omdat dit artikel wat langer is, hebben we de bijdrage van Els ter Welle naar pagina 24 verschoven. Op deze plek breng ik deze graag onder uw aandacht.
Ook graag uw aandacht voor het extra katern dat los bij dit Zoeklicht is meegestuurd. Hierin leest u de toespraak van Ron Prosor. Hij vertegenwoordigt Israël bij de Verenigde Naties. Zijn toespraak vertelt een verhaal dat maar weinig door de media wordt opgepakt, over de hypocriete houding van Europa en de VN.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht