Gordon gaat op zoek naar God

Henk Schouten • 86 - 2010 • Uitgave: 8
Bestaat God? Hoe kan ik het bestaan van God aantonen? Ben ik in staat anderen duidelijk te maken dat de Here God een niet mis te verstane werkelijkheid is en de Here Jezus de enige weg tot de Vader?
Bijna zolang als er mensen zijn op aarde wordt de vraag naar God en de zoektocht naar Hem volbracht. Het feit dat ik God ken en van Hem spreek en schrijf is allerminst een bewijs dat ik anderen kan overtuigen van het bestaan van God. Aan de andere kant leeft er in principe bij ieder mens iets van een Godsbesef. In alle culturen van alle tijden fungeerde de religie als een leidend motief voor handelen en denken van de mensen. Dat was helaas en bij verre niet het geloof in de Here God of de Here Jezus, zoals de meeste van onze lezers dat zullen belijden. Het was echter wel algemeen geloof dat er een god(heid) is/was. Pas in de jongere tijd kwam de filosofie op waarin gesproken wordt van atheïsme, de ontkenning dat er een god(heid) is. Het is moeilijk na te gaan of dit atheïsme ten volle en werkelijk door mensen voor waar wordt gehouden, of dat ze zichzelf voor de mal houden.

Nu horen we dat de zanger Gordon bereid is voor de EO mee te werken aan het programma Op zoek naar God. Dat klinkt fantastisch. Hij treedt daarmee ook in de voetsporen van Catherine Keijl en Henny Huisman. “Ik vind het moedig van de EO om een openlijk homoseksueel en controversieel persoon als ik daarvoor te vragen”, verklaart de populaire zanger en Topper. Daar zit iets in, je kunt dit moedig noemen, hoewel ik zelf het woord ‘overmoedig’; zou willen gebruiken. Ook zou ik de vraag willen stellen of het wijs is van de EO en nog een stap verder, de aller-moeilijkste vraag: Zou de Here God hier blij en dankbaar mee zijn?

Eerlijk gezegd heb ik bij dit zoeken van Gordon mijn vragen. Allereerst dit: Gaat Gordon werkelijk op zoek naar God, is het zijn oprecht en intens verlangen om de Here God te zoeken? Waarom gaat Gordon nu pas op zoek, nu hij gevraagd is voor een programma? Had hij al eerder verlangen om God te leren kennen? Moeten we niet gewoon zeggen dat Gordon nu ook door de EO een podium gegeven wordt waarin hij zichzelf en zijn levensstijl weer presenteren kan en daar ongetwijfeld ook nog royaal voor beloond wordt?
Als Gordon op zoek gaat naar God, zou dan niet de eerste de beste medewerker van de EO en feitelijk iedere gelovige hem de weg moeten wijzen en zonder uitstel het evangelie moeten vertellen? En zou de zoeker niet af moeten zien van vergoeding voor zijn zoektocht? Of gaat het om een zoektocht naar de god Mammon?

Een andere vraag en die is misschien meer gericht aan de EO dan aan Gordon. Is het werkelijk zo dat de EO Gordon bij de Here Jezus wil brengen en bewogen is over zijn heil? Verontwaardigd zal ik te horen krijgen, natuurlijk, daar gaat het de EO om, hoe durf je daaraan te twijfelen? Ik ben niet overtuigd, is er mogelijk toch een andere drijfveer? Gewoon de populistische motivatie om de kijkcijfers omhoog te schroeven, want dat dit programma scoort is wel zeker? En de netmanager jaagt daar ook al op. Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar of ik dat ook geloof?

De Here Jezus waarschuwt ernstig, in Matteüs 7:6 lezen we: ‘Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.’ Of om het met andere woorden te zeggen, het zou wel eens kunnen zijn dat de toegeeflijkheid en het ‘moedige’(?) handelen van de EO uiteindelijk contraproductief zal zijn en ten koste zal gaan van de verkondiging van het evangelie en misschien wel meewerkt aan de teloorgang van de omroep waar ik ooit blij en dankbaar mee was.

Kunnen we de oprechtheid van Gordon en de EO toetsen? Ik denk het, om nog een woord van de Here Jezus te citeren, het volgende vers uit Matteüs 7:7 ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.’ Dat is een vaststaande belofte van de Here Jezus, voor Gordon, voor Catherine, voor Henny en voor ieder mens. Ik waag te schrijven, wie oprecht zoekt, zal Jezus niet kunnen missen. Wie niet oprecht zoekt, zal in het duister blijven tasten. De uitkomst van het zoeken is ijkpunt voor oprechtheid van het zoeken.

Ik zou het fantastisch vinden als ik het helemaal fout heb en straks te horen krijg dat Gordon de Here Jezus als zijn Zaligmaker heeft leren kennen en als wedergeboren mens zijn kwaliteiten in dienst van God zal stellen. Dan zal ik Gordon graag een abonnement op Het Zoeklicht aanbieden en een week vakantie op Het Brandpunt. Wanneer dat allemaal werkelijk gaat gebeuren, zal Gordon ongetwijfeld regelmatig voor de EO-camera verschijnen en getuigen: ‘Ik heb God gevonden, door onze Here Jezus.’

Ja, ook dit nog, dan zal Gordon het zo uitgesproken controversiële van zijn leven van nu opgeven om in eerbaarheid, heilig en godvruchtig te gaan leven.

Het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Als God mij niet gezocht had, had ik Hem nooit gevonden.

Ds. Henk Schouten