Graag gegeven

Jef de Vriese • 81 - 2005/06 • Uitgave: 11
Graag gegevenGod geeft graag. Hij hoort het gebed (Ps. 65:2; Matt. 7:7-8), want God geeft gewoonweg en zonder beschuldiging (Jak. 1:5). Hij aarzelt niet om te geven. Hij denkt niet na over wat Hij weggeeft en wat Hij voor zichzelf zal houden. Hij maakt geen berekening van het risico dat Hij loopt wanneer Hij in ons investeert. Hij discrimineert niet, alsof de één meer en de ander minder wijsheid waardig zou zijn. Wanneer wij vragen om inzicht in onze moeilijkheden geeft Hij simpelweg, zonder voorbehoud, zonder bijbedoeling, gul, overvloedig, royaal, genereus.

Wie tekort schiet in wijsheid mag gewoon vragen. God doet daar niet moeilijk over. Doe uw mond wijd open en God zal hem vullen (vgl. Ps. 81:10). Hij verwijt ons gebrek aan inzicht niet. Hij bekritiseert een mens die weet dat hij geen oplossing heeft voor zijn probleem, niet. Hij is een Vader die zijn verward kind graag naar geestelijke volwassenheid ziet groeien en dus zondermeer wil geven. Zalig de armen van geest, want aan hen geeft God de rijkdommen van het Koninkrijk (Matt. 5:3)! Als God niet terughoudend is om te geven, hoeven wij ook niet terughoudend te zijn om te vragen.Drs. Jef De Vriese