Griekenland, oorsprong en ondergang van de beschaving?

Henk Schouten • 86 - 2010 • Uitgave: 12
Griekenland heeft de wereld veel gegeven. Cultuur in de vorm van architectuur en kunst. De filosofen zoals Plato, Aristoteles en zoveel anderen. Diepe denkers stonden aan de bakermat van onze beschaving. De gedachten en ideeën waren van grote invloed op Europa. Dat is wel lang geleden, heel lang geleden. Nu kennen we Griekenland van de vakantiefolder. Het zonnige Kos en het warme Kreta, het land met haar eilanden en water trekt menig toerist, die dan ook een vleugje oude cultuur kan opsnuiven.

Griekenland komt tegenwoordig vaker in het nieuws. De bosbranden vorige jaren werden door stormen aangewakkerd tot een ware hel. Ondertussen is er een heel nieuwe storm opgestoken en blaast het prachtige land langs de afgrond. De financiële afgrond welteverstaan en andere landen komen ook al in de buurt van het spook dat faillissement heet. Nee, we zullen hier in Het Zoeklicht geen economische beschouwing geven.
Het blijft natuurlijk wel verbazen. Nog niet zo lang geleden moesten we de gulden inleveren, want met de komst van de Euro zou alles beter en vooral stabieler worden. De welvaart zou onbegrensd worden en met eurotekens in de ogen werd het nieuwe tijdperk begroet. Natuurlijk waren er de critici, krijgen die nu gelijk? Uitstappen uit de Eurocultus kan blijkbaar niet meer, want dan is de schade weer veel groter dan de reparatiekosten van het geteisterde en feitelijk failliete zuidelijk Europa, zo vertellen de economen ons. Dat zijn de mannen die het weten kunnen en ons tien jaar geleden de zegen van de Euro schilderden. Dit alles schept niet echt vertrouwen.

Wat is er de laatste jaren veel in beweging op de geldmarkt. Landen moesten met enorme bedragen bijspringen om het omvallen van banken te voorkomen. De belastingbetaler kreeg les in economie en moest leren begrijpen dat wanneer de staat de banken niet zou redden, de burgers van het land veel meer pijn zouden moeten lijden. Financiële pijn en dat is voor een verwend werelddeel een ondraaglijke pijn.

Nu zijn het geen banken die dreigen om te vallen met alle ramspoed voor de spaarder die zijn geld ziet vervluchtigen. Het zijn niet de pensioenen die verdampt zijn, waardoor ons Zwitserleven gevoel van de oude dag in een tijd van op een houtje bijten dreigt te veranderen. De dreigende faillissementen van de banken werden voorkomen, doordat de staat de rol van grootbankier op zich nam. De bedragen die nodig waren duizelden ons. Tien miljard hier, twintig miljard daar.

Dit alles heeft te maken met profetie. Het laatste Bijbelboek voorzegd dat er een wereld komt die bestuurd worden zal door de antichrist. Deze komende werelddictator heeft de macht personen uit te sluiten van het betalingsverkeer. Niemand zal kunnen kopen of verkopen als hij het teken van het beest niet heeft. Technisch gezien leek dit tot in onze dagen een onmogelijkheid. Nu niet meer.
Wist u dat India begonnen is met een volkstelling, waarbij van iedereen boven de 15 jaar een foto genomen wordt met een vingerafdruk. Iedere inwoner krijgt dan ook een identiteitsnummer. Het gaat om 1,1 miljard mensen!! De klus zal in ongeveer negen maanden geklaard moeten zijn.
Daarnaast wordt er een nanochip ontwikkeld. Een nanometer = 0,000000001 meter. Zo’n nanochip kan in het bloed worden opgenomen. Het zijn ontwikkelingen die aangeven dat we aan de vooravond van de totale controle leven. Wat Johannes gezien en geprofeteerd heeft is niet meer ver weg.

Wat leren we uit de ontwikkelingen rond het financiële gebeuren in Griekenland en Europa? Zagen we dat bij de bankencrisis de staat grootbankier werd, nu zien we dat Europa de rol van de verschillende staten overneemt. Nu gaat Europa grootbankieren. En de bedragen worden nog duizelingwekkender. Anders gezegd, we zien dat het proces zich doorzet: Er komt steeds meer macht bij steeds minder mensen. Straks blijft een kleine elite over. Die laatste machthebbers zullen welhaast almachtig zijn. Openbaring spreekt van tien koningen, die hun macht aan de antichrist zullen geven (Openbaring 17:12,13). De antichrist zal als ‘verlosser’ optreden en zich dan ook als god laten aanbidden.
Wanneer profetie zo duidelijk voor onze ogen ontrolt, dan zou je toch verwachten dat ogen geopend worden en harten veranderd en dat mensen terugkeren tot het profetische woord en vooral tot de levende God. Maar niets is minder waar. Zelfs mensen uit de kerken, dikwijls met dominees voorop, ontkennen de letterlijke vervulling van de profetieën. Wij hebben het boekje Cashless uitgebracht. Dat boekje heeft als ondertitel: ‘Op weg naar een maatschappij zonder geld’. Nota bene werd in de Consumentengids geschreven dat het niet lang meer duurt en dan zal het contante geld uit de maatschappij verdwijnen. Uiteraard om praktische, hygiënische en vooral economische redenen. Klein bedrag, pinnen mag. Maar uit de kerken werden we en wordt de inhoud van het boekje weersproken, zelfs tot in een christelijk dagblad.

Velen blijken niet in staat te horen en te verstaan wat God welhaast met megafoons uit de hemel tot de aardbewoner roept. Het is als het preken van Noach; niemand luistert, ieder gaat gewoon door met zijn eigen leven. Zij aten en zij dronken en zij bemerkten niet. Onze wereld staat aan de rand van de afgrond, het zal niet lang duren en dan is de genadetijd voorbij. In heel veel ontwikkelingen herkennen we de vervulling van de profetie. We horen als het ware de voetstappen van de Here Jezus, Hij nadert snel.
Zijn we bereid Hem te ontmoeten? Ik weet zeker, Jezus zal spoedig komen, Maranatha.

ds. Henk Schouten

PS. Het boekje Cashless, van Mark Hitchcock, is bij Het Zoeklicht te bestellen of in de evangelische boekwinkel te koop. ISBN nummer 978-90-64511-28-8