Groei

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 10
GroeiLicht schijnt het hardst in de duisternis. Zout geeft het meest smaak in een zoutloze omgeving. Licht en zout werken het best in een omgeving die hen proberen te neutraliseren. Dat mijn liefde en geduld meer zijn dan menselijk, onderscheidt mij van iemand die niet leeft onder de regels van het Koninkrijk. Niet mijn gepreek, maar het praktische voorbeeld van mijn dagelijkse leven maakt duidelijk wie God is. De vrucht van de Geest wordt juist het meest zichtbaar in een omgeving die haar probeert kapot te maken. Een vijandige omgeving is een schitterend groeiklimaat. Zonder vijand zou mijn groei stagneren.drs. Jef De Vriese