Grondlegger creationisme overleden

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 4
Dr. Henry Morris is onlangs overleden. Morris wordt gezien als grondlegger van het creationisme. In 1961 begon zijn werk met het boek The Genesis Flood, (over de zondvloed) dat hij samen schreef met dr. John Whitcomb. Dit boek had een grote invloed en ging uit van een letterlijke interpretatie van de Bijbel. Deze letterlijke interpretatie stond en staat niet alleen buiten de kerken ter discussie.Dr. Henry Morris wilde aantonen dat niet alleen gelovigen
uitgaan van bepaalde vooronderstellingen, maar dat dit ook geldt voor wetenschappers die de evolutietheorie
aanhangen. Hij schreef meer dan zestig boeken en duizenden artikelen. Naar aanleiding daarvan zijn miljoenen Amerikaanse kinderen van openbaar onderwijs
overgestapt naar thuisonderwijs. Morris werd 87 jaar.