Grondmotief van de Profetie

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 4
Hierbij bieden wij u opnieuw een 'bewaarnummer' van ons blad aan met als thema: "Tekenen van de Tijd". Opnieuw was het niet mogelijk alles helemaal uit te werken, omdat de hoeveelheid aan tekenen zo enorm is en de tekenen van de tijd vermenigvuldigen zich snel. Er is al weer een nieuwe, besmettelijke ziekte, die zich wereldwijd verspreidt. Eén van de tekenen die de Here Jezus met name noemt (Luc. 21:11). De ontwikkelingen in het Midden-Oosten gaan erg snel. Israël wordt in de fuik getrokken van 'het valse verbond' (Jes. 28:15). Israël zal zich moeten onderwerpen aan de machthebbers van deze wereld. Alleen zó kan Israël vrede krijgen, zegt men. Maar achter die machthebbers van deze wereld - zo leren de apostelen en profeten - staan geestelijke machten in de hemelse gewesten (Ef. 6:12), de 'overste van deze wereld' en die heeft met Israël niets op. Die wil Israël vernietigen. Daarom wordt dat verbond dat aan Israël wordt opgedrongen een "verbond met de dood". Profeten en apostelen schilderen ons de wereld van de eindtijd en maken de onzichtbare geestelijke machten duidelijk in aardse beelden. De wereldrijken van toen zijn allemaal terug in ons wereldbeeld, zichtbaar en tastbaar. Maar het gaat om de gééstelijke werkelijkheden achter deze wereldrijken. Het beeld van Nebukadnezars droom is één beeld, met verschillende aspecten en koninkrijken in verschillende tijdperken. Maar 't is één beeld! In de eindtijd zal dat ene beeld op één dag worden vernietigd in de gerichten (de Grote Verdrukking) en dan zal het komende Koninkrijk Gods heel de aarde gaan vervullen (Dan. 2:34-35 en 44-45). Hierin vinden we het grondmotief van de profetie en daarom is het boek Daniël in onze tijd van onschatbare betekenis. Bij de uitleg van de profetieën wordt altijd vooral getracht de aardse structuren zichtbaar te maken en in politieke termen te vertalen. Dat is goed en moet ook gebeuren, maar we moeten vooral de geestelijke wereld achter de zichtbare wereld in het vizier krijgen. De apostel Johannes moet voor het 'zien' van die geestelijke werkelijkheid ook eerst opklimmen tot in de hemel (Openb. 4:1).
Dat is in onze wereld moeilijk te begrijpen, omdat we misschien wel onze geestelijke antennes zijn kwijtgeraakt. De apostelen en profeten willen ons juist daarin helpen, als we de Bijbel steeds biddend willen lezen. De Heilige Geest is de ware bijbeluitlegger, omdat Hij die heeft geïnspireerd.
Bij alles wat we mogen 'zien' in deze wereld van de eindtijd mogen we onze ogen steeds gericht houden op de Here Jezus. Hij is onze overste Leidsman. Daarom zullen we niet vrezen, maar uitzien naar Hem (Luc. 21:28). Hij komt!

Namens de Redactie
ftv