‘Groot is uw trouw, o Heer’ (JdH 149)

ds. Johan M. Zijlstra • 85 - 2009 • Uitgave: 6
Trouw moet blijken! Dat zei de Haarlemse rederijkerskamer.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Dat is de wens van de Spreukendichter.
Van ÉÉN slechts belijden wij dat, dat Hij volkomen trouw is.
‘Die trouw houdt tot in eeuwigheid’

‘Groot is uw trouw, o Heer’ (JdH 149)


Liederen, een aantal daarvan overleeft de eeuwen. Zo spreken we ook wel over ‘uit de schat der eeuwen’. We geven er mee aan dat liederen worden overgeleverd, van het ene geslacht op het andere. Wat een zegen als een kind al jong veel meekrijgt uit het Woord van God door middel van Bijbelvertellingen en liederen. Zo gebeurt dat gelukkig in heel veel gezinnen, zo gaat dat in het christelijk onderwijs, in kerkelijk en gemeentelijk werk. Vergeet vooral niet lezers, veel te bidden voor dat onderwijs. Het Woord doorgeven aan de volgende generatie is zowel een opdracht, alsook een voorrecht! Lees maar na, Psalm 22 is er duidelijk over:

‘een nieuw geslacht zal hem dienen
en aan de kinderen vertellen van de Heer;
aan het volk dat nog geboren moet worden
zal het van zijn gerechtigheid verhalen:
Hij is een God van wonderen’


In de gereviseerde JdH-bundel (1991) werd het lied ‘Groot is uw trouw, o Heer’ opgenomen (twee coupletten, drie in de bundel Opwekkingsliederen) en sindsdien, eigenlijk daarvoor al, heeft het lied een plaats veroverd in heel wat harten en wordt het gezongen in diverse kerkelijke en gemeentelijke diensten. Je hoeft maar twee- of driemaal de muzikale fruitmand te beluisteren of je hoort dit lied in meerdere uitvoeringen voorbij komen. Het is ‘in’ geraakt. Over de trouw van God zingt dit lied vooral. Dat woord ‘trouw’ klinkt ons bekend, vertrouwd in de oren. Daar danken we vaak voor, voor ‘Uw trouw en genade’.
Jeremia weet daarvan te getuigen en er voor te danken. Hij ervaart zelfs tussen de puinhopen in Jeruzalem dat ‘groot is uw trouw’. En waarom het volk van God niet geheel en al is omgekomen? ‘Het zijn de gunstbewijzen des Heren …’, Klaagliederen 3. Daar staat het allemaal zwart op wit. En David dan, die belijdt in Psalm 36 ’tot in de wolken reikt uw trouw’. En, lezers, hebt u - bij alle vreugde - ook wel eens zorg, om uw kinderen of kleinkinderen? Weet dan van het woord uit Psalm 100 dat spreekt van ‘zijn trouw van geslacht op geslacht’. Berijmd zingen we: ‘Zijn goedheid is als morgendauw: elke nieuw geslacht ervaart zijn trouw’.

Thomas O. Chisholm (1866-1960) was dichter noch componist. Hij verdiende z’n brood als verzekeringsagent. Hij fungeerde, zo zeggen wij dat tegenwoordig, als tussenpersoon. Maar daarom niet minder bruikbaar in de dienst van de Here. Er was geen directe of speciale aanleiding dit lied te maken. Hij werd niet geconfronteerd met ernstige ziekte, niet met de dood of welke tegenslag dan ook in de naaste omgeving. Wel was hij sterk onder de indruk van de trouw van God. Bij Hem, onze God en Heer, geen kleine lettertjes, geen addertjes onder het gras, geen verborgen agenda, wel trouw, wel gunstbewijzen, iedere dag nieuw, vers als manna in de woestijn, brood voor onderweg, vandaag voor u en mij!
Laat, ondanks de overbekendheid van dit lied, de woorden vooral goed op u inwerken. Herkent u in couplet 1 een woord uit Jakobus, het eerste hoofdstuk? En ziet u er ook Hebreeën 13 in? En lees vooral waar Thomas O. Chisholm voor dankt en wat hij bezingt:
De trouw van God Die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is (couplet 1)
De trouw van God die zo duidelijk blijkt in de natuur (couplet 2)
Couplet 2, daar kun je zo Psalm 104 naast leggen en lezen. Je raakt diep onder de indruk van de wonderen in de natuur, je leest er over heel de schepping, de zon, de maan, over alles wat leeft en groeit.
En dan (couplet 3) de trouw van God die wij samen ervaren, die ieder van ons persoonlijk mag ondervinden in de wijze waarop God met ons omgaat en hoe Hij ons nabij is. Heus, wij staan er niet alleen voor, er is kracht voor vandaag, er is uitzicht, blijde hoop voor de toekomst. Alsof je regelrecht de belofte van onze Heer zingt: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matt. 28:20 NBV).
Alle dagen lezers, dat zijn niet alleen de zonnige dagen, de dagen waarop alles meezit, de dagen met een gouden randje, dat zijn niet minder de dagen van het donkere dal. Groot is Zijn trouw! Een danklied, een loflied, een aanbiddingslied ‘Great is Thy faithfulness, O God and Father’.

ds. Johan M. Zijlstra