Groot lezersonderzoek

Henk Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 1
We zijn blij met het blad ‘Het Zoeklicht’. Door dit magazine mogen we de liefde van de Here Jezus bekend maken en willen we vooral ook het profetische woord laten spreken. Zo mocht ons blad al decennia lang velen bemoedigen, troosten en meer van onze Heiland leren. We bidden de Here dat
we dit werk mogen voortzetten totdat Hij komt en Zijn koninkrijk opricht.

We willen ons blad inhoudelijk zowel als uiterlijk, zodanig vormgeven dat het prettig te lezen is en de artikelen goed aansluiten bij datgene wat u als lezer ervan verwacht. Onze redacteuren doen daar steeds hun best voor en we zijn dankbaar voor het resultaat. Het is echter van groot belang te weten hoe het blad ontvangen wordt en wat we aan verbetering zouden kunnen doorvoeren. Daartoe hebben we bij dit nummer van ‘Het Zoeklicht’ een vragenlijst gevoegd.
Wanneer u de gelegenheid neemt om deze lijst op uw gemak en naar uw inzicht in te vullen dan kunt u de ingevulde lijst kosteloos via ons antwoordnummer naar ons terug te sturen. We zijn u erkentelijk voor uw medewerking. Mogelijk helpen uw inzichten en adviezen ons om 'Het Zoeklicht´ nog beter en fraaier te maken.

Iedere inzender van de vragenlijst willen we bedanken voor de genomen moeite. Wanneer u dat op prijs stelt, ontvangt u van ons een kleine attentie in de vorm van een door ons verzorgde uitgave. Stelt u deze attentie op prijs dan kunt u ons dat via dezelfde vragenlijst laten weten. Let u er dan wel op dat u uw naam en adres duidelijk invult. De verwerking kan enige tijd duren.

Namens ‘Het Zoeklicht’
Ds. Henk Schouten