GrootNieuwsRadio maakt doorstart

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 2
Door een oproep aan de luisteraars heeft de christelijke radiozender GrootNieuwsRadio een doorstart kunnen maken. Half december maakte de zender bekend dat de uitzendingen moesten stoppen vanwege gebrek aan financiën. Tijdens het laatste gepresenteerde programma deed één van de luisteraars een oproep om duizend euro te doneren en zo toch een doorstart mogelijk te maken.
Begin januari was er voor meer dan € 600.000 aan giften toegezegd, hebben zich vele vaste donateurs aangemeld en hebben zich belangstellenden voor radiocommercials gemeld. Initiatiefnemers van GrootNieuwsRadio Evert ten Ham en Floor de Groot zien de redding van de zender als wonder van God. “Hij heeft bevestigd dat het staton een instrument in Zijn hand is. Bovendien is duidelijk geworden dat GNR met haar programma’s het hart heeft geraakt van vele christenen in Nederland.”