Hadderekh

dr. Gieneke van Veen-Vrolijk • 82 - 2006/07 • Uitgave: 3
In eerdere besprekingen gingen wij in op oudtestamentische
wijsheidstermen / uitdrukkingen zoals ‘chogem’ (= wijs), ‘chogma’(= wijsheid), ‘yir’at Adonay’ (= vreze van de Here).

In deze reeks wijsheidswoorden hoort ook het Hebreeuwse woord ‘derekh’ (= weg; uitspraak: déreg) of ‘hadderekh’ (= de weg).

‘Derekh’ betekent: weg, reis, afstand, richting. ‘Derekh’ komt zo’n 700 maal voor in de oudtestamentische tekst. In heel veel gevallen wordt ‘derekh/weg’ gebruikt in meer figuurlijke zin met een bijzondere betekenis als: leven, levensweg,
levenswandel/reis, levensloop, (levens)wijze, manier/
stijl van leven, pad, gekozen richting, oriëntatie.

Heel concreet duidt het begrip ‘derekh/weg’ dan op het gaan en staan van de mens, de hele levenswandel en de gekozen richting waar het hart naar uitgaat.We zagen dat wie geestelijk ‘chogem’ (= wijs) is leeft in de ‘vreze van de Here’ en dat leidt ons op Gods ‘derekh’/weg.
Steeds weer roept de Here op om toch te kiezen voor ‘hadderekh’/
de weg ten leven. Zeg de psalmist na: “.. de weg van de waarheid koos ik…” (Ps. 119:27-30; vgl. Ps. 1:6).

Dan leeft men in relatie met Hem, geleid door Zijn Woord.


In het bijzonder wordt het begrip en beeld ‘derekh’/weg gebruikt
in verband met het onderwijs dat God geeft in Zijn Woord. Het wandelen op de ‘derekh/weg’ van Gods geboden
wordt in Deuteronomium zeer benadrukt. “Houdt de geboden van de Here…om in Zijn wegen te gaan…Hem te vrezen.” (Deut. 8:6; vgl. 5:32-33; 19:9; 27:17; 28:9; 30:16).


We mogen bidden om Gods leiding en onderwijs op Zijn ‘derekh/weg’: “Uw wegen, Here, maak die mij bekend…” (Ps. 25:4). “…Maak mij bekend de weg/richting/levenswijze die ik moet gaan…” (Ps. 143:8). Dan mogen wij in Zijn Woord het antwoord horen: “Ik ben de Here, die u leidt op de weg/levenswandel…” (Jes. 48:17).

Dit brengt ons bij de Heiland Die zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Joh. 14:6).


En dan mogen wij voor het vervolg van onze ‘derekh/levensweg’steeds
weer Zijn leiding, oriëntatie en onderwijs ondervinden,
want Hij belooft stellig voor elke dag, elke bocht, hobbel of moeilijk wegdeel: “Ik zal u onderwijzen en u leren aangaande de ‘derekh/weg/richting’ die u moet gaan…Mijn oog is op u.” (Ps. 32:8).