Heerlijkheid

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 1
Händel klinkt: “Koning der koningen. Heere der heren. En wij zullen voor eeuwig regeren!” De komende overwinning wordt zichtbaar in het dagelijks leven, in een school, in een kantoor, in een gezin. Niet doordat u een liedje zingt, maar doordat u het leven met God leeft. Is er overwinning? U bent meer dan overwinnaar!
Romeinen 8 beschrijft in een climax de bestemming van de kinderen van God. Paulus spreekt krachtig: “Want ik ben er van overtuigd…” (vers 18) en “Wij weten dat voor hen die God liefhebben…” (vers 28). Het is een zeker weten, dat de fundamenten diep heeft geslagen in het soeverein handelen van God. Hij heeft u de geest gegeven, door Wie u roept: Abba, Vader.
De verheerlijking van Christus is de koepel waar uw leven onder verloopt. Vanuit dit gezichtspunt van God, Die alles beheerst, kunt u naar uw leven kijken, want uw leven is met Christus verborgen in God (Kolossenzen 3:3).
Dit is het enige juiste perspectief om naar uw lijden te kijken. Dan bent u er zeker van dat uw lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan u geopenbaard zal worden. Dan bent u niet heen en weer geslingerd tussen verdoemenis en heerlijkheid. Dan overvleugelt de heerlijkheid alle lijden. Lijden en heerlijkheid staan immers niet in evenwicht met elkaar. Het eeuwig gewicht van de heerlijkheid overtreft het lijden op een meer dan alles overtreffende wijze. Het lijden verdwijnt in het niets, vergeleken met de heerlijkheid die komt.
Tijd om Romeinen 8 te lezen!

Jef De Vriese